Tekst og foto: Anders Bisgaard, kommunikasjonsleder i Tyrili | Publisert: 16. juni 2023 | Anslått lesetid: 5 minutter

2. mai begynte Lasse Erland Johnsen i en nyopprettet stilling som HR-leder i Tyrili. 
HR står for Human Resources, eller «menneskelige ressurser» på godt norsk, og omfatter ifølge Store norske leksikon «det de ansatte i en virksomhet utgjør av ressurser i form av arbeidskraft, kompetanse og innsats.»

Som en logisk følge av dette handler HR-ledelse om «å få de riktige medarbeiderne inn i virksomheten og legge til rette for at deres evner, egenskaper og ferdigheter kommer til best mulig anvendelse for virksomheten fra start til slutt i arbeidsforholdet.» 

Det omfatter det noen ynder å kalle «medarbeiderreisen», fra rekruttering, ansettelse og introduksjon, eller onboarding, via lønnsforhandlinger, sykefravær, personalsaker og helse, miljø og sikkerhet (HMS), til avslutning av arbeidsforhold eller avgang ved pensjonsalder og offboarding i forbindelse med det.

Ledelsen i Tyrili har lenge sett behovet for å samle HR-oppgavene under en dedikert HR-leder, og Anne Lise Trondsens inntreden i pensjonistenes rekker tidligere i år virket som en god anledning. Hun har sittet med mange av oppgavene som nå tilfaller den nye HR-lederen. På bakgrunn av det ble stillingen utlyst. Vi ønsket oss «en strategisk og operativ HR-leder i en nyopprettet stilling, som kan utvikle HR som fagområde i stiftelsen sammen med oss».

Gjenkjenner dedikasjonen til jobben
Vi fikk mange gode søkere på stillingen, og etter omfattende intervjurunder var det Lasse Erland Johnsen som ble stående igjen som den best kvalifiserte. Når vi møtes i det gule huset på Kampen, er han midt inne i et introduksjonsprogram som er lagt opp for ham. Han har vært observatør under årets lønnsforhandlinger, vært med på fagdag med Forskning og utvikling (FoU), deltatt på ledersamling i Mesnali, besøkt Tyrilisenteret i Lillehammer og hospitert ved Tyrilisenteret i Oslo, for å nevne noe.

– Jeg har rukket å bli litt kjent med organisasjonen, menneskene og utfordringene, og opplever at jeg har blitt veldig godt mottatt, både av pasienter og medarbeidere. Noe jeg merket med en gang, var at det er en god atmosfære og en positiv energi. Menneskene jeg har møtt har virket godt etablerte, nysgjerrige og dedikerte, sier Lasse.

Lasse har jobbet i og med Forsvaret hele sitt yrkesliv, de siste fem årene som HR-sjef for Forsvarets spesialstyrker. Ifølge Forsvaret.no består denne avdelingen i Forsvaret av «spesielt utvalgt personell som gjennomfører ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.»  Avdelingen står i beredskap både nasjonalt og internasjonalt, og løser oppdrag med «særlig høy politisk eller fysisk risiko».

Umiddelbart vil nok mange tenke at det man driver med i Forsvarets spesialstyrker, ligger milevis unna vår virksomhet i Tyrili. Lasse ser imidlertid flere likheter, forteller han.

– Folk i Spesialstyrkene er dedikert til jobben sin. Her opplever jeg noe av det samme, folk er dedikert til rusbehandling og de oppgavene Tyrili har. Vi jobber begge steder for noe som er større enn oss selv, sier Lasse, som også blant annet har jobbet for Forsvarsdepartementet, som HR-sjef for den norske styrken i Afghanistan og for FN i Øst-Timor.

– Mange menneskelige sider går igjen
Samtidig som han ser likheter, er han ikke i tvil om at det også er forskjeller mellom kulturene og arbeidsplassene. Men det er Tyrilis medarbeidere han er HR-leder for, og HR-faget er derfor på mange måter likt, selv om miljøet påvirker fokus og innhold i jobben. 

– Det handler om å ivareta mennesker, bygge kompetanse og ha både et operativt og et strategisk blikk på fagfeltet. For den enkelte ansattes del, går mange av de menneskelige sidene igjen. Alle ønsker forutsigbarhet, samtidig som de ønsker utviklingsmuligheter, sier Lasse.

Et annet likhetstrekk han allerede har identifisert mellom Forsvaret og Tyrili, er geografiske forskjeller og kulturforskjeller mellom avdelinger – eller enheter, som vi sier hos oss.

– Vi må ha respekt for de ulike kulturene og særegenhetene, samtidig som vi har en helhetlig tilnærming – noe som forteller oss at «vi er Tyrili!». Den balansegangen har jeg erfaring med fra Forsvaret, sier Lasse.
Også det at man jobber i team bestående av folk som er spesialister på sine respektive områder, er en likhet mellom Forsvaret og Tyrili.

– Lojaliteten til kollegene er veldig sterk i Forsvaret, og sånn virker det som det er her også. Det er teamet som får til ting. Tverrfaglige team, bestående av eksperter på ulike områder, som settes sammen til en helhet. Alle fagområder må være med for at man skal lykkes.
 

CV: Lasse Erland Johnsen

 • Født i 1966. Oppvokst på Hønefoss.

Utdanning:

 • Utdannet ved Befalsskolen, Krigsskolen og Forsvarets høgskole
 • Har også studert arbeidsrett og personalledelse, historie og voksenpedagogikk

Arbeidserfaring:

En lang rekke stillinger i og for Forsvaret, blant annet:

 • HR-sjef i Forsvarets spesialstyrker, med ansvar for alle prosesser innen rekruttering, seleksjon, beholde, ivareta, utvikle og avvikle personell, 2017–2023.
 • Senior stabsoffiser i Forsvarsstaben, med ansvar for policy og utvikling av insentiver og familiepolitikk for Forsvarets ansatte, 2012–2017.
 • Gender-rådgiver ved ISAF-hovedkvarteret i Kabul, 2013.
 • Stabsoffiser innen HR i Forsvarsdepartementet, saksansvarlig for seleksjon av militære ledere og for norske stillinger i internasjonale staber, 2010–2012.
 • Stabsoffiser for Forsvarets personelltjenester, med ansvar for rekruttering og seleksjon av offiserer til norske militæroperasjoner i utlandet, 2006–2010
 • HR-sjef for Norges kontingentstab i Afghanistan/ISAF, 2005
 • Kompanisjef og nestkommanderende i logistikkbataljonen/brigaden i Nord-Norge, 2002–2005
 • Logistikkoffiser ved FNs hovedkvarter i Øst-Timor, 2001–2002