«Tyrili i Arendal er omsider i drift», skriver Arendals Tidende, etter et besøk på Tyrilis sørligste behandlingsenhet.

Arena i Oslo og Arendal er enhetene mange pasienter fortsetter til når de har nådd den avsluttende fasen i behandlingsløpet i Tyrili. I Arendal vil det bo opp til tolv elever (pasienter) av gangen, samtidig som de mottar behandling, gjerne jobber eller går på skole og integreres i lokalmiljøet.

Les også: Dette er Tyrili Sør

Som Arendals Tidende skriver, kom nyheten om at Tyrili planla å etablere seg i Arendal i begynnelsen av 2015, altså for snart fire år siden. Bygget har siden den gang blitt totalrenovert av eieren, Steinar Moe Eiendom. Etter at Tyrilistiftelsen ble tildelt 20 nye plasser i en anbudsrunden i begynnelsen av 2018, skjøt prosessen med å etablere et behandlingstilbud i Arendal fart, og i mars flyttet den første eleven inn. For øyeblikket er det syv ledige plasser ved enheten, noe som ikke bekymrer lederen som har det daglige ansvaret for enheten.

– Tyrili Arena er siste delen av behandlingskjeden i Tyrili, og det har vært behov for å bli kjent i nærområdet, slik at hjelpeapparatet vet om at vi er her og henviser til oss. Denne henvisningsprosessen har tatt tid, men i mars i fjor flytta den første eleven inn, og nå har vi vært i drift i ett år. Prognosene er bra og vi er ikke redde for at plassene ikke vil bli fylt opp, sier konstituert nestleder i Tyrili Sør, Roy Sørbø til Arendals Tidende.

Arendals Tidende beskriver besøket ved Tyrili Arena Arendal som en opplevelse av å møte «en lun atmosfære i lyse omgivelser»:

«Bygget har felles kjøkken og oppholdsrom i moderne stil, her har ansatte og elever et felles samlingspunkt der de lager mat og sitter og prater. Sørbø tar oss med en tur gjennom de fire etasjene med leiligheter. På taket er det parkeringsplasser. I gangene henger det bilder av tidligere elever i ulike aktiviteter. Leilighetene er romslige med god plass. Hver leilighet inneholder kjøkken, stue, bad, gang og sovealkove, med store vinduer som slipper inn mye lys.»

Da Tyrili bestemte seg for etableringen midt i Arendal sentrum, var en del aktører i nærmiljøet skeptiske til at elever i behandling for rusavhengighet skulle bo så tett på rusmiljøet og byens fristelser. Debatten lignet den som har vært i Oslo og andre steder hvor Tyrili har etablert sentrumsnære behandlingsenheter opp gjennom årene. Roy Sørbø minner om at sentrumsnær behandling er en ønsket og villet politikk fra myndighetenes side.

Det er en bevisst politikk fra det offentlige og en føring fra helsemyndighetene, samt at Tyrili har gode erfaringer med dette gjennom mange år både i Oslo, Lillehammer og Skien. Det er selvsagt noen som gjør feil valg. Da vurderer vi hvorvidt det er formålsnyttig for den enkelte å returnere tilbake til heldøgnsenheten hvis
vi ser at utfordringene blir for store, sier Roy Sørbø.

Les hele reportasjen i Arendals Tidende: Tyrili i Arendal er omsider i drift (PDF, 653KB)