1. Pål Holden

I vinter publiserte Stavanger Aftenblad en over 60 sider lang sak om rusavhengige Siw, som døde 45 år gammel etter et hardt liv på samfunnets skyggeside. Det var sterkt å høre journalist Thomas Ergo fortelle om det omfattende arbeidet med saken, som han lagde sammen med kollegaen Tove Bjørnå. Sterkest inntrykk gjorde imidlertid opptredenen til Siws miljøarbeider i kommunen, Pål Holden, som kom opp på scenen tydelig preget, etter å ha sett videoen om Siws historie som ble spilt av for publikum. En sosialarbeider som gjorde det han kunne for en av sine mange klienter, men som ikke klarer å slippe tanken på at han burde gjort mer.

Pål Holden

2. – Bikkja pissa på notatene mine

Bikkja til Lars Faksvåg prøvde å sabotere eierens deltakelse i debatten «Rusreformen – bot eller behandling» i regi av NKROP. Representanten for brukerorganisasjonen A-larm bidro likevel med et ærlig blikk på norsk ruspolitikk, som han mener må komme seg bort fra nemnder, skammekroker og tvangsmidler. «Rusreformen må handle om en anerkjennelse av at folk velger andre rusmidler enn de som meget tilfeldig er legitime i dag. Fordi det er mest hensiktsmessig, fordi det er etisk riktig, og fordi nok er nok», sa Faksvåg.

Lars Faksvåg

3. Sverre Nesvåg

– Er det noen andre fra rusreformutvalget her? Sverre Nesvåg, forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), hadde nok hatt mest lyst til å snakke fritt om rusreformen og be publikum holde det de hadde hørt for seg selv. Spørsmålet ble imidlertid besvart med et raskt «ja!» fra sidelinjen. Der stod Kenneth Arctander Johansen fra brukerorganisasjonen RIO, som sitter i det samme utvalget, som skal levere sin innstilling til helseministeren i løpet av året. Nesvåg reflekterte likevel befriende fritt rundt reformen, og hamret løs mot urettferdigheten i hvor skjevt dagens narkotikapolitikk rammer. – Rusreformen er allerede innført på vestkanten, hevdet Nesvåg. – Ingen blir tatt for bruk av illegale rusmidler der!

Sverre Nesvåg

4. Arild Knutsen

Foreningen for Human Narkotikapolitikks (FHN) mangeårige ansikt utad er alltid en glede å høre på, med sitt sterke engasjement og sin evne til klar tale. I debatten om hva som er god forebygging på rusfeltet, i regi av en rekke brukerorganisasjoner, langet han på velkjent vis ut mot det han ikke synes fungerer i dag: – Normen i norsk rusforebygging er utstøting og skremmebilder. Det er skammelig, og fungerer ikke. Vi må bort fra det!

Arild Knutsen

5. Bent Høie og Kristian Solli Knudsen

«Kost–nytte-effekten av fysisk trening i behandling trenger jeg ikke regne på engang – det kan jeg gjøre bakpå en konvolutt,» sa helseminister Bent Høie i debatten om fysisk trening som del av behandlingen av rus- og psykiske lidelser, i regi av Fagrådet og Rådet for psykisk helse. Idrettspedagog med brukererfaring Kristian Solli Knudsen fra Tyrili var ikke uenig. – Vi gjør aktiviteter som klatring, golf, yoga og turgåing. Likevel må vi sette trening som gir helseeffekt bedre i system i Tyrilistiftelsen, sa han.

Bent Høie og Kristian Solli Knudsen

6. Statssekretæren som ble sur

Under debatten om hvilken rolle offentlige, ideelle og kommersielle aktører skal spille på rusfeltet, i regi av Fagrådet og Tyrilistiftelsen, ble de kommersielle aktørene flere ganger omtalt i lite rosende ordelag, blant annet som «kapitalmakta» og «profittfolket». Da sistnevnte merkelapp ble hentet fram under et innlegg fra salen, fikk det statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) fra Helse- og omsorgsdepartementet til å reagere. – Jeg blir sur, ga hun ærlig til kjenne, og forklarte at hennes prinspielle standpunkt er at det ikke er noe galt i å tjene penger.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H)

7. Tyrili-lederens kraftsalve

Under samme debatt, om regjeringens styrking av idelles rolle på rusfeltet, benyttet Tyrilistiftelsens leder, Anders Dalsaune Jansen, anledningen til å komme med en kraftig advarsel mot en utvikling på rusfeltet som han mener er uheldig. Kommersielle aktører kommer inn på feltet på grunn av ordningen med fritt behandlingsvalg. Det stilles andre fagkrav til dem enn de etablerte aktørene, og de går bevisst med underskudd for å få en fot innenfor, hevdet Jansen, som vakte statssekretær Erlandsens nysgjerrighet med påstandene. Jansen sa at utviklingen satte etablerte, ideelle aktører i fare for å måtte legge ned, og minte om at idelle utgjør 60 prosent av kapasiteten på rusfeltet og tradisjonelt har spilt en viktig rolle. (Mer om dette temaet på Tyrilis nettsider i løpet av helgen.)

Tyrilistiftelsens leder, Anders Dalsaune Jansen

8. Ida Olsen

Ida Olsen fra brukerorganisasjonen proLAR Nett (tidligere proLAR og LAR-Nett), for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (subutex, metadon og annen substitusjonsmedisin), hadde en like enkel som vanskelig oppskrift på forbygging av rusproblemer: – Å få folk inn i flokken, er det som gir god helse. Mange barn og unge går med store traumer, de må ha hjelp tilgjengelig! Vi må ikke dytte dem lenger ut, men trykke dem nærmere, sa Olsen, til applaus fra salen.

Ida Olsen

9. Rune Andersen

At den kjente komikeren har hatt suksess med showet «Lykkeliten», er ikke vanskelig å forstå, etter å ha sett utdraget han presenterte for 250–300 frammøtte i et smekkfullt telt i Arendal. Da han gjenga levende hvordan han holdt på å drepe faren, etter at faren nok en gang hadde vært voldelig mot moren i sterkt alkoholpåvirket tilstand, holdt salen pusten. Da var det deilig å slippe latteren løs i de morsomme delene av stykket, som der han forteller om hvordan han og en av ressurspersonene i livet hans da han var liten, en eldre dame, lå bak buskene på Jomfruland og spionerte på et tysk ektepar som gikk nakne hele sommeren. Bildet er hentet fra sistnevnte scene. Showet anbefales på det varmeste, for de som får anledning til å se det.

Rune Andersen

10. Folka

Folka på scenen. Mer enn 50 personer fordelt på 10 arrangementer som satte søkelys på ulike sider ved fagfeltene rus og psykisk helse. Folka i salen. Godt besøk på alle arrangement på taket av Tyrili Arena i Arendal, 100–150 tilhører på mange av dem, og smekkfullt med 250–300 publikummere i et varmt telt da Rune Andersen framførte «Lykkeliten». Sist, men ikke minst: Folka som ledet debatter, kokte kaffe, viste publikum vei, rigget og ryddet, og gjorde en masse andre små og store oppgaver. Fra Arena Arendal og andre Tyrili-enheter. Fra hovedarrangør Fagrådet. Og fra andre steder. Tusen takk for alle bidragene til en vellykket arendalsuke og «Åpen russcene»!

Mer enn 50 personer fordelt på 10 arrangementer som satte søkelys på ulike sider ved fagfeltene rus og psykisk helse.