Barn som har foreldre med rusmiddelavhengighet, er sårbare. Helsepersonell har plikt til å følge opp barn som er pårørende til foreldre i rusbehandling. Dessverre følges dette ansvaret opp i varierende grad. Barna gir uttrykk for at de savner støtte fra fagfolk i oppveksten, til å regulere kontakten med foreldrene og bearbeide opplevelser, tanker og følelser. I en artikkelserie basert på doktorgradsarbeidet til Tyrili-forsker Turid Wangensteen har vi satt søkelys på hvordan barn av personer i rusbehandling opplever sin situasjon, hvorfor de får hjelp i så liten grad og hva som kan gjøres med det.

Disse sakene må du lese:

11. september 2018: Samtalene som aldri fant sted

6. juni: Hvorfor snakker «ingen» med barn av rusavhengige i behandling?

8. juni: Vil tausheten til livs

Turid Wangensteen vil fullføre sin doktorgradsavhendling høsten 2019. Vi kommer i den anledning til å skrive mer om dette temaet.