I oktober ble det klart at Hilde Andresen Aarhus, som har vært enhetsleder ved Tyrili Arena Oslo siden 2013, har fått jobben som den ene av Tyrilistiftelsens to nye regionledere. Aarhus skal lede region Oslo/Øst.

Les også: De blir Tyrilis første regionledere

Stillingene som enhetsleder og nestleder ved Tyrili Arena Oslo ble lyst ut i november. Nå er ny enhetsledelse ansatt:

Sigrun Dalsaune Jansen (f. 1978), som til nå har vært nestleder ved enheten, tar over som enhetsleder. Jansen er utdannet barnevernspedagog med master i helse og sosialfaglig arbeid med barn og unge, og har videreutdanning i barnevern og etnisitet. Hun har jobbet i Tyrili i tolv år, de siste 1,5 årene som nestleder ved Tyrili Arena Oslo. 

– Hun har tyrilikulturen godt innarbeidet, og har vært med å utvikle Tyrili Arena Oslo til det det er i dag, sier avtroppende enhetsleder Hilde Andresen Aarhus.

Tyrilis Arena-enheter er til for elever (pasienter) i overgangsfasen mellom døgnbehandling og et selvstendig liv. Her kan de bo, jobbe og trene på å leve et vanlig hverdagsliv innenfor trygge rammer.

– Min ambisjon som enhetsleder ved Tyrili Arena Oslo, er å bidra til å styrke og videreutvikle Arena som en ledende behandlingsenhet i overgangsfasen fra heldøgnsinstitusjon til kommune, og innen ambulant arbeid. Arena skal være et tilbud som alltid har eleven i sentrum, og som strekker seg langt for den enkelte elevs behov, sier Jansen.

Hun legger særlig vekt på å bygge og opprettholde et velfungerende team. 

– Teamet er et av de viktigste redskapene vi har, en grunnpilar. Et team som tar mye ansvar og som viser engasjement for jobben, hverandre og elevene. Jeg ønsker å være en operativ leder som er tilgjengelig og veileder i daglige problemstillinger, sier hun.

Jansen er spesielt engasjert i familiesamarbeid og arbeid med pårørende, og har i dag rollen som barneansvarlig i Tyrilistiftelsen. Hun ønsker å fortsette med å sette disse temaene på dagsorden. Som sin største styrke, regner hun sin inngående kjennskap til Tyrili. Jansen er søsteren til stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen. Hun er datter av to av stiftelsens grunnleggere, Ulf Jansen og Randi Dalsaune. og har vokst opp på Tyrilitunet, hvor det som da het Tyrilikollektivet startet i 1980.

– Som enhetsleder anser jeg det som en av de viktigste oppgavene å være en bærer av verdigrunnlaget og kulturen i Tyrili, og ha evnen til å overføre dette til medarbeidere og beslutninger i hverdagen. Kjennskap til Tyrilis historie er viktig for utformingen av fremtidens rusbehandling, sier Jansen.

Henrik Bergan Fossum (f. 1980) tar over for Jansen i rollen som nestleder ved Tyrili Arena Oslo. Fossum er utdannet sosionom, med videreutdanning i veiledning og coaching. Han har tidligere studert religion, tverrkulturell kommunikasjon og musikkpedagogikk. Han har jobbet i ulike deler av rusfeltet i elleve år, fra 2013 til 2017 ved Tyrili Arena Oslo. Det siste året har han jobbet i Tyrili Stifinnerteam i Eidsberg fengsel, etter et halvt år i MAR Oslo.

– Jeg er spent og gleder meg til å begynne i jobben. Jeg kjenner enheten forholdsvis godt fra før av, men det blir nok litt annerledes for meg denne gangen med ny rolle og nye arbeidsoppgaver, sier Fossum.

Han motiveres av tanken på jobben med å utfordre og støtte elevene i overgangen fra heldøgnsbehandling til et selvstendig liv.

– Jeg opplever det som meningsfullt og motiverende å følge mennesker som holder ut, utvikler seg og vokser gjennom nederlag og suksesser. Vi har en variert elevgruppe med ulike utfordringer og behov, og jeg ser fram til å være med og bidra til å tilrettelegge gode, individuelle løp med elevene i sentrum, sier Fossum.

Andresen mener det er en kompetent enhetsledelse som tar over ved Tyrili Arena Oslo når hun begynner som regionleder en gang i nærmeste fremtid.

– Tyrili Arena Oslo får et solid lederteam fremover med disse to. De kjenner begge enheten godt, og er godt rustet for å videreutvikle tilbudet så det blir det beste for våre elever fremover også, sier hun.