Hans Olav Hellevik Mustvedt, som fyller 40 i disse dager, har vært nestleder i Tyrili Sør siden mai 2014. 1. mai tok han over som enhetsleder ved Tyrilisenteret i Skien, etter at Gisle Andersen gikk over til stillingen som regionleder i Tyrili Sør. 12. august er også enhetens nye nestleder, Anne Eikeng, på plass.

Les også: Han blir den første regionlederen i Tyrili Sør

– Hva blir den største forandringen ved å være enhetsleder, kontra nestleder?

– Gisle og jeg har vært et lederteam, og jeg har fått mye ansvar som nestleder, så den blir ikke så stor. Nå har jeg fått mer formelt ansvar, men verden er ikke snudd på hodet. Endringen blir kanskje større når Anne begynner. Jeg ser frem til å bygge et nytt lederteam med henne, sier Mustvedt.

Han hadde jobbet som miljøterapeut ved flere andre behandlingssteder da han gikk inn i en tilsvarende rolle i Tyrili Sør i 2008. Mustvedt har en bachelorgrad i sosialt arbeid fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, og videreutdanning i behandling av rusmiddelmisbrukere i fellesskap og i arbeid med voldsproblematikk i integrert rusbehandling. Han gjennomførte Tyrilis lederutdanning ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2012-2014.

– Hvordan kommer Tyrili Sør til å merke at det er en ny leder? Blir det «business as usual» eller store endringer?

– Det kommer ikke noen revolusjon. Jeg har vært med på utformingen av enheten, særlig etter at vi flyttet til Klosterøya i 2017. Vi har startet opp i Arendal, vi har utvidet medarbeidergruppa mye og jeg har hatt spesielt fokus på ansettelsesprosessene i Skien. Dette er et hjul som fortsetter å rulle i samme retning. Samtidig endrer tidene seg, og vi må stadig møte nye behov.

– Hvordan ser det store bildet ut i tida som kommer?

– Vi er i ferd med å bygge et nytt lag, og da hjelper det ikke å hvile på laurbærene. Vi må bygge relasjoner og bli gode sammen. Der er vi nå, men det begynner å bli veldig bra!

Mange muligheter i ny bydel
Mustvedt trekker fram alt som skjer på Klosterøya som noe av det mest spennende de neste årene.

– Vi var blant de første som etablerte oss i det nye området som Steinar Moe (som eier flere av Tyrilis bygg, blant annet det i Skien, red.anm.) holder på å utvikle. Nå ser vi at det oppstår mange muligheter. Vi er blant annet i samtaler om muligheten for å ha et arbeidslag hos oss som står for vaktmestertjenester i området. Det ville være en veldig fin arbeidstreningsarena for elevene (som pasienter kalles i Tyrili, red.anm.). Det er planer om et kajakksenter på brygga, hvor det er mulig å se for seg en driftsmodell à la klatresenteret på Lillehammer, sier Mustvedt, med referanse til Tyrili Klatring i Lillehammer, som drives av et arbeidslag fra langtidsenheten Tyrilihaugen.

– Vi har bygget et treverksted i kjelleren på senteret, som vi bruker til seilskuta vår, «Ty», men som også har potensial til å forsyne området med benker, blomsterkasser og andre møbler. Vi er med i prosjektgruppa for det urbane landbruket som skal drives her. Over sommeren bygges det et stort bryggeanlegg, og i prosjekteringene er «Ty» med på alle tegninger. Gisle og jeg har jobbet sammen om hvordan vi kan være en del av den nye bydelen som vokser fram, og dette har vi virkelig troen på. Om fem år tror jeg mye er etablert, sier Mustvedt.

Tett på Tyrili
Han har personlig lidenskap for seiling og skuta «Ty», som nå har fått selskap av enda en seilbåt, gitt til Tyrili som gave i fjor høst.

– Nå blir det enda mer maritimt her, og jeg håper å få tid til å stå på dekk og ha på arbeidsbukser fortsatt, selv om det selvsagt er en litt ny rolle jeg nå har gått inn i. Jeg har satt av noen uker til seiling i sommer, hvor vi blant annet skal ta med oss noen nye skippere (nye elever, red.anm.) til «Nordisk Skutträff» i Lysekil i Sverige, i slutten av juni. Det er tradisjon for at ledelsen er med i behandlingshverdagen i Tyrili, og det er jeg glad for, sier Mustvedt.

Kona, Yvonne, jobber som inntaksansvarlig i Tyrili Sør, men Mustvedt understreker at han har klart å unngå å få personalansvaret for henne.

– Er det på tide med en stor Tyrili-tatovering et synlig sted på kroppen, så stor del av livet ditt som stiftelsen er blitt?

– Ja, kanskje jeg burde hatt Tyrili-logoen på brystet? Nei, da er jeg nok nærmere en kompassrose, ler Mustvedt.

– Var du i tvil om hvorvidt du skulle melde interesse for lederjobben, da den ble ledig?

– Jeg har hatt det fint som nestleder i Tyrili Sør, og syntes det var naturlig å melde min interesse når Gisle gikk inn i regionlederstillingen. Det er kjempespennende å få styre den skuta videre.

Hans Olav Hellevik Mustvedt