Tyrilistiftelsens forskere holder til enhver tid på med mange spennende prosjekter. Har du fått med deg disse sakene fra i høst?

Samtalene som aldri fant sted
Forsker Turid Wangensteen ville vite hva hjelpeapparatet snakker med barn av rusavhengige om. Svarene hun fikk, overrasket og skremte henne.

– Screen tidlig, vent med å konkludere
Symptomer på ADHD og nedsatt kognitiv funksjon kan være overlappende, viser ny forskning fra Tyrili FoU.

Tyrili-forsker med nye funn om kjøring i påvirket tilstand
Mikael J. Sømhovd har undersøkt eksplisitte og implisitte holdninger til samfunnsproblemet.