Fra «bare» å kunne konsentrere oss om tverrfaglig spesialisert rusbehandling, har Tyrilistiftelsen, som så mange andre, havnet i en situasjon hvor vi også er nødt til å drive aktivt med smittevern. Målet er det samme: Å ivareta folks liv og helse.

Fortsatt er det verdt å minne om at mennesker med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser som søker seg til langtidsbehandling i Tyrili, gjør det fordi det er livsnødvendig.

Koronakrisen har satt alt på spissen og gjort alt enda mer kritisk. Å jobbe med smittevern, som situasjonen krever, er nytt for oss. Det har krevd at vi i rekordfart har vært nødt til å skaffe oss kunnskap om virussmitte og smittevernutstyr. Vi har laget en beredskapsenhet – på Tyrilitunet i Mesnali, hvor Tyrili startet for 40 år siden – vi har bygget om to biler til transport av smittede, vi har skaffet oss smittevernutstyr og beskyttelsesklær og laget isolater på alle enheter. Vi har klart å åpne avrusningsenheten på Kampen i Oslo igjen.

Les også: Slik håndterer Tyrili koronakrisen

Omstilling for alle – fordi dette vil vare
Vi planlegger for at krisen vil pågå lenge og at vi har en unntakssituasjon ut året. 
Vi har laget arbeidsplaner tilpasset det nye oppdraget, som sikrer at de ansatte får nok hvile og får tatt ut ferien sin. Vi har laget nye mange nye rutiner, ny helseberedskapsplan og handlingsplaner ved utbrudd, og vi har risikovurdert ulike scenarioer.  
Vi har leid inn det vi har av vikarer, ekstravakter, studenter og tidligere pasienter. Alt for å hjelpe oss så vi kan opprettholde tilbudet og ta imot de som har stått på venteliste. Alle i Tyrili jobber for å tilpasse oss denne situasjonen. Vi trener og forbereder oss på at det kan bli verre før det blir bedre og vi kan gå tilbake til normalen.

Hovedoppgavene våre nå, er å stå i en krevende tid sammen, være solidariske og hjelpe hverandre. Gi håp for framtiden og mot til å holde ut.

Pasientene våre har valgt å søke seg til Tyrili for å ta tak i livet sitt og møte store utfordringer. Det arbeidet kan ikke settes på vent. Det betyr at vi må prioritere og gjøre det som er nødvendig å ta tak i, mens andre områder, som for eksempel å bygge nye nettverk, skaffe jobb og bolig, må vente.

Terapi
Vi opprettholder terapigrupper. Det ser vi er viktigere enn noen gang; utfordringer i livet er der, selv om det er en pandemi. Behovet for tilhørighet og felleskap er viktig nå. Der vi før krisen kunne ha grupper med mange deltagere, må vi nå dele inn i flere små grupper, slik at vi kan holde avstand til hverandre og unngår å være for mange samlet.

Psykologene våre bytter på å sitte på hjemmekontor, slik at vi sikrer at vi til enhver tid har friske psykologer med fokus på den enkeltes psykiske helse, som kan utføre volds- og forsvarlighetsvurderinger og vurdere suicidfare. Vi vurderer det slik at denne situasjonen gir forhøyet fare for overdose, selvmord og økning i psykiske lidelser.  

Aktivitet
Å bo på institusjon under en pandemi, er krevende. Dagene kan bli lange, rutiner er endret og det er strenge kollektive regler å forholde seg til. Det fører til mindre bevegelsesfrihet og gjør det vanskelig å gå ut for å møte venner og familie, gå på jobb eller trening. Derfor er aktivitet og samtaler viktigere enn noen gang. Det å være sammen på en trygg måte som er i tråd med smittevernregimet, krever at vi tilbyr mer aktivitet, men i mindre grupper. Som helseministeren sier: det er god ivaretagelse av egen helse å komme seg ut og være fysisk aktiv. Vi bruker ressurser på å gå på tur i nærområdet, gjøre arbeid ute, gjennomføre fysisk trening ute eller med treningsvideo, og lage kinovisninger for små grupper.

Pårørende
Vi jobber med pårørende som er frustrerte og fortvilet for at de ikke kan få besøke sine kjære, og vi er ekstra påpasselig med å undersøke at barn av pasientene har det bra. Vi jobber med å unngå at alle medarbeidere og pasienter i Tyrili har mindre fysisk kontakt med andre enn til vanlig,

Fulle hus
Vi har fulle hus overalt nå i Tyilistiftelsen. Vi ønsker å hjelpe så mange vi kan, og skal så langt det lar seg gjøre ta in nye pasienter. Pasientene våre viser stor forståelse for situasjonen vi står i. Alle i Tyrili jobber nå sammen for at situasjonen skal bli så god som mulig.

Nå har smitten begynner å spre seg i rusmiljøene. Det betyr at jobben vår blir viktigere enn noen gang. Vi er svært bekymret for rusavhengige der ute nå; det er vanskelig å få tak i rusmidler og det er advart mot tørke. Det stoffet som fins er dyrere, og urent, noe som utgjør en stor fare. 

God rusbehandling nå, er å gi helsehjelp og drive smittevern
Vi ber alle om forståelse for at vi må gjøre prioriteringer ut fra smittesituasjonen vi til enhver tid har. Hvis vi får mange ansatte som blir syke eller i karantene, eller vi får mange som er smittet av koronaviruset og må i isolasjon på enheten, vil det være aktiviteter og tilbud som bortfaller.

I Tyrili sier vi: «Det finnes ingen håpløse mennesker, bare situasjoner som virker håpløse».

Hovedoppgavene våre nå, er å stå i en krevende tid sammen, være solidariske og hjelpe hverandre. Gi håp for framtiden og mot til å holde ut.