Publisert 16. desember 2021 | Foto: Faksimile fra Gudbrandsdølen Dagningen 13. desember 2021

Resultatet av Oslo kommunes siste anbudsprosess, er at et 42 år langt samarbeid mellom Tyrili og Velferdsetaten i Oslo kommune avsluttes.

Som tidligere omtalt, forsvinner 20 rehabiliteringsplasser på Tyrilihaugen. Tyrili skåret høyest på kvalitet, men lå også høyest på pris.

Les også: Fra sommeren forsvinner rehabiliteringstilbudet ved Tyrilihaugen

Saken var dagens hovedsak i Gudbrandsdølen Dagningen (GD) mandag 13. desember. Avisa har besøkt Tyrilihaugen og snakket med bruker Lars Nakken og enhetsleder Jørgen Iversen.

Rehabiliteringsplassene er for pasienter fra Oslo med lang fartstid i systemet. Nå reduserer Oslo institusjonstilbudet sitt og dreier isteden tilbudet i retning av permanente boliger i bydelene.

– Jeg kan si det med hundre prosents sikkerhet: Dersom jeg hadde blitt henvist til å bo i en bolig i Oslo, så ville alt gått over styr igjen, sier Lars Nakken til GD.

– For dem det gjelder er dette svært alvorlig, bekrefter enhetsleder ved Tyrilihaugen, Jørgen Iversen.

– Det kom som et sjokk på oss, og vi må bruke tid på å reorientere oss og lage en helhetlig plan for virksomheten vår, sier leder i Tyrili, Anders Dalsaune Jansen.

Inger Stavik, seksjonssjef i Velferdsetaten i Oslo kommune, sier til GD at det etter Oslo kommunes oppfatning var liten forskjell på kvalitet på de mottatte tilbudene i anbudskonkurransen.

– Årsaken til at Tyrili ikke nådde opp i konkurransen var at de var vesentlig dyrere enn de andre leverandørene. De øvrige leverandørene i anskaffelsen har for øvrig, i likhet med Tyrili, har også levert tjenester av god kvalitet til Oslo kommu-ne gjennom en årrekke og tilbudet til brukerne har vært godt ivaretatt, sier hun.