Veilederforum hadde torsdag en fin artikkel om Tyrili IPS (TIPS), som snart ett år etter oppstarten har hjulpet 27 Tyrili-elever ut i lønnet arbeid.

– Så langt i år har vi fulgt opp 66 elever. 27 av disse har fått lønnet arbeid. Fire av dem avsluttet arbeidsforholdet av ulike årsaker. Målsettingen vår er at 40 prosent av dem vi følger opp skal få jobb, sier teamleder for Tyrili IPS, Eva Tveit, som på spørsmål fra Veilederforum forteller at de er «kjempefornøyde» med resultatet.

IPS står for «Individual Placement and Support», eller på norsk: Individuell jobbstøtte. Metoden er internasjonalt anerkjent og har som mål at mennesker med psykisk helse- eller rusproblemer raskt skal få og beholde ordinært, lønnet arbeid.

Tyrili IPS ble etablert 1.1.2018, med prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Det er et treårig prosjekt, men målsettingen er at det skal komme i ordinær drift. TIPS består av seks jobbspesialister. Tyrili prøvde også ut modellen i 2016, men avsluttet da innen samme år grunnet mangel på videre prosjektmidler.

Les mer om Tyrili IPS her.