Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsansvarlig i Tyrili | Foto: Anne Marie Løkken | Publisert 27. januar 2022

Onsdag for en drøy uke siden fattet styret i Tyrili et vedtak om å avvikle driften ved Frankmotunet i Folldal.

I kjølvannet av vedtaket har engasjementet vært enormt. Flere titalls medieoppslag, i lokal- og regionalpresse, og en Facebook-gruppe som på rekordtid har fått 13.000 medlemmer. 12. februar er det planlagt et fakkeltog i Folldal, til støtte for Frankmotunet.

– Engasjementet rundt Tyrilis beslutning om Frankmotunet, viser hvor viktig enheten har vært for mange pasienter. Avstand til eget nærmiljø, i skjermede omgivelser, er for en del pasienter nødvendig i starten av et behandlingsforløp. For mange fungerer det godt å være i mer bynære omgivelser og øve seg på å fungere i nærmiljøet sitt, men noen trenger skjerming og avstand, og til den gruppa har Frankmotunet i mange år gitt behandling av faglig god kvalitet, sier leder i Tyrili, Anders Dalsaune Jansen.

Harde realiteter
Bakgrunnen for vedtaket om å legge ned Frankmotunet, er den kritiske situasjonen Tyrili havnet i, etter tap av til sammen 27 behandlingsplasser i Innlandet, en av regionene i Helse Sør-Øst.

Jansen understreker at situasjonen per dags dato er den samme som da vedtaket ble fattet.

– Tap av 27 behandlingsplasser betyr et tap for oss på rundt 28 millioner kroner årlig. Det er en beinhard realitet som vi ikke kommer utenom. Slik ting ser ut nå, gjør det at vi ikke kan opprettholde alle de tre enhetene våre i Innlandet. Vi har vært nødt til å gjøre et valg mellom enhetene våre, og dessverre er det flere forhold som taler imot Frankmotunet og gjør at valget falt nettopp på denne enheten, sier Jansen.

Tap av 27 behandlingsplasser betyr et tap for oss på rundt 28 millioner kroner årlig. Det er en beinhard realitet som vi ikke kommer utenom.

Som tidligere beskrevet, tilsier de faglige føringene til Helse Sør-Øst at behandlingstilbud i dag skal ligge i nærheten av offentlige helsetjenester og kollektivtransport. Bygningsmassen ved Frankmotunet trenger også kraftig og kostbar opprusting for å møte kravene som vil stilles i kommende anbudskonkurranser. 

Les også: Driften avvikles ved Frankmotunet

Møter kommunestyret mandag
Førstkommende mandag er Jansen og Tyrilis styreleder, Sven Petter Omdal, invitert med på digitalt kommunestyremøte i Folldal.

Jansen slår fast at vedtaket er gjort, men understreker samtidig at dialogen med lokalmiljøet i Folldal fortsetter.

– Dersom de faktiske forhold endrer seg, kan styret fatte et nytt vedtak. Vi skal møte kommunestyret på mandag, og blir gjerne med på nye løsninger, hvis nye momenter dukker opp, sier han.