Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsansvarlig i Tyrili | Foto: Adobe Stock (øverst) og Anders Bisgaard

Førstkommende tirsdag, 15. februar, møtes Tyrili og Helse Sør-Øst RHF for sammen å se på mulige løsninger på situasjonen rundt enheten Frankmotunet i Folldal.

Bakgrunnen er Tyrilis ønske om å flytte 15 behandlingsplasser fra Frankmotunet i Folldal til Tyrilihaugen utenfor Lillehammer, etter styrevedtaket 19. januar om å avvikle driften ved Frankmotunet.

Ledelsen og styret i Tyrili gikk inn for å avvikle driften ved Frankmotunet og samle plassene på Tyrilihaugen som en løsning på den svært vanskelige situasjonen stiftelsen var havnet i, med tap av til sammen 27 behandlingsplasser på rundt én måned, i anbudskonkurransene til Velferdsetaten i Oslo og Helse Midt-Norge.

Les også: Driften avvikles ved Frankmotunet

Helse Sør-Øst godtok imidlertid ikke flyttingen uten videre, noe helseforetaket ga uttrykk for i et brev 28. januar. Helseforetaket ba isteden om "en mer omfattende redegjørelse for mulige løsninger, inkludert en løsning hvor plasser flyttes fra Tyrilihaugen til Frankmotunet."

Til Røros-avisa Arbeidets Rett uttalte Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst:

"– Vi har flere plasser i vår avtale med Frankmotunet enn Tyrilihaugen, og har gitt tydelig inntrykk for at det er mer naturlig å opprettholde tilbudet på Frankmotunet, og flytte plassene fra Tyrilihaugen hit."

Tyrili besvarte brevet fra Helse Sør-Øst og ba om et møte hvor vi kan drøfte saken videre, og det er dette møtet Helse Sør-Øst har invitert til førstkommende tirsdag.

Også Helse- og omsorgsdepartementet har uttalt seg om saken. Til NRK sa statssekretær Karl Kristian Bekeng at "det er ingen føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet om at rusbehandlingen skal sentraliseres".
– Tvert imot. Vi vil ha slike steder som Frankmotunet i Folldal," sa Bekeng, ifølge NRK.

Også tre stortingsrepresentanter har meldt seg på, med skriftlige spørsmål til helseminister Ingvild Kjerkol. Disse er ikke besvart ennå.

Anders Dalsaune Jansen, leder i TyriliTirsdag møtes altså Tyrili og Helse Sør-Øst RHF for å se hvilke muligheter som finnes for veien videre.

– All oppmerksomheten rundt saken og nye politiske signaler kan kanskje gi oss et økt handlingsrom. Vårt inntrykk er at at alle er interessert i å jobbe sammen for å finne gode løsninger, sier Tyrili-leder Anders Dalsaune Jansen.