Tekst og foto: Odd Ragnar Myhr, Tyrilisenteret i Trondheim | Publisert 4. april 2024 | Bildet øverst i saken: Yale-studentene Andrew Sime, Justin Prince og Michael Gilston under besøket på Tyrilitunet.

Andrew Sime er én av studentene fra Yale-kontingenten som besøkte Tyrili før påske.

Les også: Yale-studenter med skråblikk på Norge og Tyrili

Etter syv år i marinen kunne Andrew studere så å si gratis ved Yale School of Management. Et studie som koster cirka én million kroner i året, inkludert alle utgifter knyttet til det å bo, leve og studere ved Yale.

– Hva har overrasket deg mest i møte med pasienter og medarbeidere i Tyrili, sett i etterkant?

– Jeg ble mest overrasket over lengden på behandlingen og hvor evaluerende den er. Da tenker jeg på hyppigheten av revurdering i løpet av de første dagene og ukene av behandlingen, for å avgjøre om Tyrili er det rette plassen for pasienten. Sammen er dette et nivå av omtenksomhet som jeg ikke har sett hos noen annen helseorganisasjon, sier Andrew.

Som løver og lam?
Å plassere Yale-studenter innen bedriftsledelse rundt samme bord som Tyrilis helse- og sosialarbeidere kan virke noe eksotisk. Den ene halvdelen utdannes til næringslivsledere, den andre til å gi god helsehjelp til folk med omfattende problemer. En kan nesten få en tanke om at det er som å lokke løver og lam inn i samme innhengning, med et naivt håp om fred og forsoning. Summingen i grupper og de avsluttende presentasjonene, hvor Yale- og Tyrili-folk står i tospann på samme podium, tyder imidlertid på at øvelsen har hatt noe for seg.

Så hva mente Andrew han tilførte selskapet?

– Ferdighetene vi tar med til generelle diskusjoner rundt tvetydige problemer, som spørsmålet om profittdrevne aktører kontra ideelle organisasjoner som tilbydere av rusbehandling, handler om en tilnærming til problemløsning og diskusjoner. Vi kan hjelpe til med å definere problemer, samle og presentere data og resonnere frem mulige løsninger som enkelt kan presenteres for de som ikke kjenner temaet, sier Andrew.

– Menneskevennlig system
Yale-studenten ser stor nytteverdi i møtet mellom Norge og Tyrili. Ifølge Andrew innehar den norske samfunnsmodellen en unik vilje – og tidvis evne – til å ivareta alle typer mennesker.

– Etter å ha vokst opp i et samfunn som er raske til å klandre individet, og som ikke makter å gi tilstrekkelig støtte for å hjelpe folk tilbake på sporet, var det oppmuntrende å se et system som aldri glemmer at vi alle er mennesker. Tyrili er noe spesielt. Jeg håper å kunne påvirke samfunnet mitt til å ta i bruk lignende prinsipper for å ta vare på hverandre og hjelpe folk til bedre helse og livsutfall, avslutter Andrew.