Tekst og foto: Odd Ragnar Myhr, Tyrilisenteret i Trondheim | Publisert 4. april 2024 | Bildet øverst i saken: Nils Rudi, Kristen Hammar, Thomas Fosseide, Nora Devlin, Jens Klev, Anita Holmestad og Hanne Lorimer Aamodt.

– No, that’s the way we do it in Norway. We’re not communists. The model is often a collaboration between state and private actors.

En kollega ved Tyrilisenteret i Trondheim prøver iherdig å forklare en amerikansk bordkamerat og student ved Yale School of Management hvordan samarbeidet mellom offentlig og privat sektor fortoner seg her på berget.

– Is that so! I thought that all healthcare i Norway was run by the public sector. Interesting, sier student Michael Prince og tygger videre på en pizza slice.

– Spent på resultatet
Spredt utover hallen på Tyrilitunet i Mesnali sitter deltagere i Tyriliutdanning sammen med Yale-studenter. Hvert bord har fått sin problemstilling å svare ut, alle om rusbehandling og helsevesen. Denne gjengen skal for eksempel diskutere om ideelle aktører, som Tyrili, gir merverdi i velferdstjenester og rusbehandling, kontra kommersielle aktører.

– Jeg er spent på hva som kan komme ut av å sette sammen Yale-studenter med våre medarbeidere og pasienter. Ulike fag og ulike erfaringer, fra Tyrili og som studenter i ledelse, sier Hanne Lorimer Aamodt, fagleder i Tyrili.

Hun er, sammen med regionleder i Innlandet Anita Holmestad, ansvarlig for Tyriliutdanning, en internutdanning for alle nye medarbeidere og utvalgte pasienter i Tyrili.

– Vi kommer definitivt til å se nøye på alle presentasjonene fra denne workshopen. Bredden i perspektiver håper jeg kan gi nye argumenter og synspunkter. I tillegg til læringen på tvers som alle får gjennom gruppearbeidet, sier Aamodt.

Saken fortsetter under bildet!Yale-besøk mars 2024

Vil ut av komfortsonen
La oss spole litt tilbake. Hvordan havnet denne kontingenten med studenter fra et av USAs mest prestisjefylte universiteter her, på et tun med rødmalte hus og store mengder snø litt øst for Lillehammer? Årsaken går trippende i bakgrunnen og heter Nils Rudi. Moldenser, lærer og professor ved Yale School of Management, som er en del av Yale University.  Og hans barndomsvenn, Tyrili-medarbeideren Thomas Fosseide, som hadde mot nok til å foreslå Tyrili som mulig studieobjekt.

– De siste par årene har jeg tatt med mine studenter til Norge, på en kombinasjon av fritids- og studiereise. Jeg ønsker at disse turene skal være mer enn moro, at studentene skal utfordres, at de må ut av komfortsonen gjennom internasjonal erfaring, forklarer Rudi.

I fjor besøkte han og studentene Bøler i Oslo, for å se og oppleve hvordan hovedstaden er delt i en øst- og en vestkant.  I år har de vært på flere bedriftsbesøk, blant annet hos Norges Bank og Nobelkomiteen. Nå besøker de altså Tyrili.

Kongstanken er å vise amerikanske studenter og fremtidige beslutningstagere ulike deler av det norske samfunnet, deriblant eksempler på hvordan velferdsstaten kommer til uttrykk. Dessuten hva som gjør Norge til en såkalt fredsnasjon, og hvordan Norge frem til nå har vært preget av relativt små forskjeller innad i befolkningen.

– Vi har bevisst valgt bort alle powerpointpresentasjoner fra store og viktige bedrifter og heller prøvd å se bak fasaden. Prøvd å forstå hvordan det norske samfunnet er oppbygd, sier Rudi.

Han peker på USA i dag er en polarisert nasjon med et spent og splittet politisk landskap.

– I så måte kan det være nyttig for studentene å tilegne seg kunnskap og et eget førstehåndsinntrykk av Norge. Altså noen refleksjoner og erfaringer på veien videre i deres fremtidige karrierer. Min oppgave som lærer er ikke å gjøre studentene tilfredse og fornøyd med alt her og nå. Da heller gi de motstand, slik at de kanskje om ti år ser nytten av dette norgesbesøket, sier Rudi.

Saken fortsetter under bildet.Yale-besøk mars 2024

– Nyttig for Tyrili, verdifullt for oss
Nils Rudi (55) startet sin akademiske karriere som IT-student på deltid ved Høgskolen i Molde. De siste årene har han vært ansatt som professor ved Yale School of Management.

Rudi forsker for tiden hovedsakelig på to felt; å analysere og lage prognoser knyttet til introduksjonen av nye produkter og produkttyper, og å skape en metode for avansert analyse av fotball.

– Mitt felt er anvendt matematikk. Jeg ser på tallene bak. I så måte er dette besøket noe helt annet, siden det er vanskelig å konkludere med hva verdien av møtet med Tyrili er, eller hvordan det vil utspille seg. Jeg konkluderer med at hvis Tyrili synes det er nyttig, så er det verdifullt også for oss fra Yale, resonnerer Rudi.

Les også: – Tyrili er noe spesielt

Tyriliutdanning

  • Internutdanning for alle nye medarbeidere og utvalgte pasienter i Tyrili.
  • Går over tre samlinger fordelt på to semestere, på Tyrilitunet i Mesnali utenfor Lillehammer.

  • Avsluttes med en eksamensoppgave som man må bestå for å få godkjent utdanningen.

Yale School of Management

  • Utdanner ledere ved Yale University, et av verdens mest prestisjefylte universiteter.
  • Har som uttalt mål å utdanne gode ledere for næringslivet og samfunnet.
  • Moldenseren Nils Rudi jobber som lærer og professor ved skolen.