Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsleder i Tyrili | Foto: Anne Marie Løkken | Publisert 25. oktober 2022

Styret i Tyrili vedtok torsdag en organisasjonsendring i Innlandet. Det som er igjen av Tyrilihaugen, samlokaliseres med Tyrilisenteret i Lillehammer, og medarbeiderne ved Tyrilihaugen fortsetter sitt arbeid der. Hensikten er å løse den svært krevende økonomiske situasjonen stiftelsen har stått i etter tapet av til sammen 27 behandlingsplasser i Innlandet i fjor og i år.

  • Pasientene som i dag er i behandling ved Tyrilihaugen, vil så langt det er mulig fullføre sitt behandlingsløp der.
  • Døgnplassene overføres gradvis til Frankmotunet, og det er der nye pasienter som tas inn, vil få plass.

Det betyr at behandlingsenheten i Folldal rustes opp.

Les også: Tyrili samlokaliserer enheter i Innlandet

I januar vedtok styret i Tyrili å avvikle driften ved Tyrili Frankmotunet, som et forsøk på å løse den på sikt umulige situasjonen med én enhet mer i Innlandet enn våre oppdragsgivere betaler for.

Vedtaket utløste massive protester, fra brukere, politikere, helseforetak og ikke minst medlemmene av den raskt voksende Facebook-gruppa «La Frankmotunet leve!».

– Har lyttet til brukere og pårørende
I mars gikk styret tilbake på nedleggingsvedtaket og besluttet å inntil videre opprettholde driften ved begge enheter, både Frankmotunet og Tyrilihaugen.

Med vissheten om at løsningen ikke var økonomisk bærekraftig på sikt, og at den ville føre til tap av penger for hver dag som gikk. Som ideell stiftelse med ansvar for å sikre vårt eget livsgrunnlag og vår økonomiske bærekraft, satte det Tyrili i en, i lengden, uholdbar situasjon.

Anders Dalsaune Jansen understreker at ledelsen og styret i Tyrili har vært opptatt av å lytte til brukere og pårørende.

– De har sagt tydelig fra om at de ønsker at Frankmotunet skal bestå, som et tilbud til pasienter som trenger behandling med god avstand til byen. Denne tilbakemeldingen har både Tyrili og oppdragsgiver Helse Sør-Øst lyttet til. sier Jansen.

– Det best tenkelige utfallet
Sammenslåingen av enheter innebærer:

  • At lokasjonen Tyrilihaugen avvikles. Dette fattet styret vedtak om allerede i 2020.
  • At det ikke opprettes noen ny lokasjon for enheten. Tyrilihaugen innlemmes i Tyrilisenteret i Lillehammer, med den eksisterende bygningsmassen der.
  • At de fleste av medarbeiderne ved Tyrilihaugen vil fortsette sitt arbeid ved Tyrilisenteret i Lillehammer. Noen har ønske om å jobbe andre steder i Tyrili, og får mulighet til det. Enkelte arbeidsforhold kan også bli avsluttet ved frivillig avgang.

– Vi har mistet 27 behandlingsplasser i Innlandet og er nødt til å gjøre kraftfulle grep. Det er derfor vi nå velger å gjennomføre en organisasjonsendring i Innlandet. Dette er det best tenkelige utfallet av den krevende økonomiske situasjonen vi har havnet i, sier Anders Dalsaune Jansen, leder i Tyrili.

Artikkelen fortsetter under bildet.Tyrilihaugen og Tyrilisenteret i LillehammerSamlokaliseres: Tyrilihaugen (t.v.) og Tyrilisenteret i Lillehammer. Foto: Anne Marie Løkken/Tyrili.

Økonomi i balanse igjen
Bakgrunnen for Tyrilis økonomiske vansker, er å finne for snart et år siden, da vi i desember 2021 tapte anbudskonkurransen til Velferdsetaten i Oslo. Med det mistet vi 20 rehabiliteringsplasser ved Tyrilihaugen utenfor Lillehammer.

I januar i år ble situasjonen i Innlandet ytterligere forverret. I Helse Midts anbudskonkurranse vant vi riktig nok 20 nye behandlingsplasser i Molde, men vi mistet samtidig 7 plasser ved Tyrili Frankmotunet i Østerdalen.

Med organisasjonsendringen som ble vedtatt torsdag, kommer økonomien i balanse igjen og Tyrili er rustet for framtida.

– Tyrilihaugen har vært et unikt tilbud i Tyrili gjennom mange år, og det er vemodig at vi, med bortfallet av avtalen med Velferdsetaten, mistet muligheten til å videreføre det. Nå er målet at det gode arbeidet medarbeiderne ved Tyrilihaugen gjør, i størst mulig grad skal fortsette ved Tyrilisenteret i Lillehammer, på Frankmotunet og ved andre Tyrili-enheter, sier Anders Dalsaune Jansen.