Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsleder i Tyrili | Publisert 25. oktober 2022

Torsdag vedtok styret i Tyrili å følge stiftelsesledelsens innstilling om å gjøre endringer ved Tyrilis behandlingsenheter i Innlandet. Organisasjonsendringen gjøres for å løse den svært krevende økonomiske situasjonen Tyrili har stått i etter tapet av 27 behandlingsplasser i Innlandet i fjor og i år.

  • Pasientene som i dag er i behandling ved Tyrilihaugen, vil så langt det er mulig fullføre sitt behandlingsløp der. 
  • Døgnplassene overføres gradvis til Frankmotunet, og det er der nye pasienter som tas inn, vil få plass.
  • De fleste av medarbeiderne ved Tyrilihaugen vil fortsette sitt arbeid ved Tyrilisenteret i Lillehammer. Noen har ønske om å jobbe andre steder i Tyrili, og får mulighet til det. Enkelte arbeidsforhold kan også bli avsluttet ved frivillig avgang.

– Vi har mistet til sammen 27 behandlingsplasser i Innlandet og er nødt til å gjøre noe for å løse den svært krevende situasjonen vi står i. Det er derfor vi nå velger å gjøre en organisasjonsendring. Dette er det best tenkelige utfallet av situasjonen vi har havnet i, sier Anders Dalsaune Jansen, leder i Tyrili.

Les også: Tyrili Frankmotunet rustes opp

Går med tap i 2022 
I januar vedtok styret i Tyrili å avvikle driften ved Tyrili Frankmotunet, som ligger i Folldal i Østerdalen, som et forsøk på å løse den på sikt umulige situasjonen med én enhet mer i Innlandet enn våre oppdragsgivere betaler for.

Vedtaket utløste massive protester, fra brukere, politikere, helseforetak og medlemmene av den raskt voksende Facebook-gruppa «La Frankmotunet leve!».

I mars gikk styret tilbake på nedleggingsvedtaket og besluttet inntil videre å opprettholde driften ved begge enheter, både Frankmotunet og Tyrilihaugen.

Med vissheten om at løsningen ikke var økonomisk bærekraftig på sikt, og at den ville føre til tap av penger for hver dag som gikk. Som ideell stiftelse med ansvar for å sikre vårt eget livsgrunnlag og vår økonomiske bærekraft, satte det Tyrili i en situasjon som var uholdbar i lengden.

Godt forankret endring
Organisasjonsendringen som ble vedtatt torsdag, har blitt drøftet med Helse Sør-Øst, som har forståelse for situasjonen og godkjenner endringen. Endringen er også forankret i Tyrilis brukerråd, og beslutningen er drøftet med tillitsvalgte og verneombud i stiftelsen.

Organisasjonsendringen innebærer:

  • At lokasjonen Tyrilihaugen avvikles. Dette fattet styret vedtak om allerede i 2020.
  • At det ikke opprettes noen ny lokasjon for enheten. Tyrilihaugen innlemmes i Tyrilisenteret i Lillehammer, med den eksisterende bygningsmassen der.

– Tyrilihaugen har vært et unikt tilbud i Tyrili gjennom mange år, og det er vemodig at vi, med bortfallet av avtalen med Velferdsetaten, mistet muligheten til å videreføre det. Nå er målet at det gode arbeidet medarbeiderne ved Tyrilihaugen gjør, i størst mulig grad skal fortsette ved Tyrilisenteret i Lillehammer og på andre Tyrili-enheter, sier Anders Dalsaune Jansen.

– Har lyttet til brukere og pårørende
Bakgrunnen for Tyrilis økonomiske utfordringer, er å finne for snart ett år siden, da vi i desember 2021 tapte en anbudskonkurranse i regi av Velferdsetaten i Oslo. Med det mistet vi 20 rehabiliteringsplasser ved Tyrilihaugen utenfor Lillehammer.

I januar i år ble situasjonen i Innlandet ytterligere forverret. I Helse Midts anbudskonkurranse vant vi riktig nok 20 nye behandlingsplasser i Molde, men vi mistet samtidig 7 plasser ved Frankmotunet.

På toppen av den økonomiske belastningen ved å drive en enhet for mye i Innlandet, kommer økte priser på mange områder. Strøm, drivstoff og mat er bare tre eksempler på kostnader som det siste året har skutt i været.

Anders Dalsaune Jansen understreker at ledelsen og styret i Tyrili har vært opptatt av å lytte til brukere og pårørende. 

– De har sagt tydelig fra om at de ønsker at Frankmotunet skal bestå, som et tilbud til pasienter som trenger behandling med god avstand til byen. Denne tilbakemeldingen har både Tyrili og oppdragsgiver Helse Sør-Øst lyttet til.

Tyrili Frankmotunet i Folldal.Tyrili Frankmotunet i Folldal. Foto: Anne Marie Løkken/Tyrili.