Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsleder i Tyrili | Publisert 20. desember 2023

Tyrili er en ideell stiftelse, og det er stiftelsens styre som ansetter ny leder. Styret har siden i høst jobbet med å forberede rekrutteringen av ny øverste leder i samarbeid med ISCO Group. Nå er stillingen utlyst, med søknadsfrist 19. januar.

Du kan lese stillingsannonsen og søke på stillingen her: Tyrilistiftelsen søker daglig leder

Personen styret vil skal lede Tyrili, med våre over 300 medarbeidere, er en som "kan balansere en langsiktig strategisk visjon med god daglig drift".

"Du får mulighet til å påvirke og lede en organisasjon som er dypt forankret i samfunnsnyttig arbeid, med en sterk forpliktelse til å fremme helse og livskvalitet for individer som strever med rusavhengighet".

 

– Tyrili er en av Norges største aktører innen døgnbehandling av rusavhengighet, med rundt 200 pasientplasser fordelt på ti behandlingsenheter fra Arendal i sør til Trondheim i nord. Dette er utvilsomt en av rusfeltets mest spennende lederjobber, sier styreleder Sven Petter Omdal.

Artikkelen fortsetter under bildet.Tyrilisenteret i Oslo og styreleder i Tyrili, Sven Petter Omdal.Sentralt og trivelig: Styreleder i Tyrili, Sven Petter Omdal, leder prosessen med rekruttering av ny daglig leder for Tyrili. Her er han avbildet utenfor Tyrilisenteret i Oslo, som ligger på Kampen og vil være arbeidssted for Tyrilis  nye leder. Foto: Anders Bisgaard.

Fremtidsrettet og med respekt for historien
Omdal sier styret forventer mange sterke søkere, med erfaring både fra Tyrili og fra andre virksomheter, og ser fram til prosessen med intervjuer som kommer til å løpe gjennom store deler av første kvartal 2024.

– Tyrili har over 40 års erfaring på rusfeltet og sterke tradisjoner. Samtidig er stiftelsen nyskapende og opptatt av stadig å endre seg, i takt med de kravene nye tider stiller til oss. Vi ser etter en leder som tør å løfte blikket og se fremover og som samtidig har stor respekt for hvor Tyrili og rusfeltet kommer fra, sier Omdal.

Blant ansvarsområdene er å videreutvikle stiftelsens strategiske retning og opprettholde kvalitetsstandarder i behandling, lede et mangfoldig team og fremme tverrfaglig samarbeid og utvikling, i tillegg til økonomistyring, representasjon og relasjonsbygging.

Evne til å kombinere strategisk og analytisk tenkning med operativ drift, gode kommunikasjonsferdigheter, integritet og evne til å inspirere andre, er personlige egenskaper styret ser etter, i tillegg til god og relevant erfaring og utdanning.

Tyrili har hatt konstituert leder og nestleder av stiftelsen siden Anders Dalsaune Jansen sa opp sin stilling som stiftelsesleder med virkning fra 1. juni 2023.

Les også: Slutter som leder av Tyrili

Fakta: Tyrilistiftelsen

  • Tyrili er en ideell stiftelse, noe som betyr at alt overskudd investeres i fremtidig behandling.
  • Stiftelsen har rundt 330 medarbeidere og 200 pasientplasser, fordelt på våre 10 behandlingsenheter fra Trondheim i nord til Arendal i sør.
  • Vi har faste avtaler med Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest.

  • Tyrili har også ambulante tjenester, egen forsknings- og utviklingsavdeling, og tilbud til innsatte i fengsel gjennom Tyrili Stifinnerteam.

  • Behandlingen som tilbys er kunnskapsbasert og tar utgangspunkt i egen og andres forskning og erfaring
  • Tyrili ble grunnlagt høsten 1980, da sju voksne og seks ungdommer flyttet inn på Tyrilitunet i Mesnali øst for Lillehammer og dannet levefellesskapet som de kalte Tyrilikollektivet.