Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsleder i Tyrili | Foto: Synne Dahl | Publisert 1. juni 2023

Stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen i Tyrili har takket ja til stillingen som avdelingsdirektør for Rustjenester og habiliteringsavdelingen i Velferdsetaten i Oslo kommune. Han har på bakgrunn av dette sagt opp sin stilling som leder av Tyrilistiftelsen.

Dermed trer endringer i Tyrilis ledelse i kraft fra og med i dag, 1. juni 2023:

  • Nestleder Camilla Fjeld konstitueres som leder av stiftelsen
  • Hanne Lorimer Aamodt, som leder Tyrili Forskning og utvikling, konstitueres som nestleder

Anders Dalsaune Jansen har ledet store og krevende prosesser i Tyrili knyttet til organisasjonsendringer, nedleggelse av Tyrilihaugen utenfor Lillehammer og oppbygging av nye enheter i Molde og Stavanger.

Årsaken til at han nå skifter jobb, er et ønske om å få prøve seg på andre områder av arbeidslivet, etter mange år i Tyrili.

– Bystyret har vedtatt en faglig solid og offensiv strategi for rusfeltet i Oslo. Strategien vil medføre fornying og endring i flere av Velferdsetatens tilbud. Dette spennende utviklingsarbeidet vil jeg nå få muligheten til å være med på. Det ser jeg veldig fram til, sier Jansen.

Styreleder: – Leit for Tyrili
Anders Dalsaune Jansen tiltrer i den nye stillingen i Oslo kommune 1. september. Han har tre måneders oppsigelsestid og er dermed ansatt i Tyrili ut august. Han trer imidlertid ut av lederrollen fra og med i dag og overlater plassen til den nye fungerende ledelsen.

Styreleder i Tyrilistiftelsen, Sven Petter Omdal, synes Anders Dalsaune Jansens beslutning om å takke ja til Velferdsetaten er lei for Tyrili. 

– Samtidig må vi ha forståelse for at medarbeidere ønsker å ta nye utfordringer. Anders har brukt mesteparten av sitt yrkesaktive liv i Tyrili, og har en kunnskap om rusbehandling og ledelse som i vesentlig grad har ført oss dit vi er i dag. Et samlet styre ønsker Anders lykke til videre og ønsker ham hjertelig velkommen tilbake, sier Omdal.

Styrelederen understreker at ledelsen av Tyrili vil fortsette som før, med Camilla Fjeld som konstituert leder.

Prosessen med å rekruttere ny stiftelsesleder vil han og styret gå i gang med etter sommerferien. Slike prosesser kan ta lang tid, og Omdal ser for seg at en ny leder kan være på plass i løpet av første kvartal 2024.

– Styret kommer tilbake med mer informasjon om prosessen for rekruttering av ny leder, avslutter Omdal.

– Stolt av det jeg forlater
Anders Dalsaune Jansen tok over som leder av Tyrilistiftelsen i januar 2018. Han kom da fra stillingen som stiftelsens nestleder.

Les også: Tyrilistiftelsen får ny leder

Anders er sønn av Ulf Jansen og Randi Dalsaune og har vokst opp på Tyrilitunet, hvor det som da het Tyrilikollektivet i sin tid ble grunnlagt. Ulf Jansen var leder av stiftelsen fra grunnleggelsen i 1980 til 2018.

– Tyrili har alltid vært en del av mitt liv og kommer alltid til å være det, selv om jeg nå har bestemt meg for å gjøre noe annet, sier Anders Dalsaune Jansen.

Anders Dalsaune Jansen og Camilla Fjeld ble ansatt som nestledere i Tyrilistiftelsen i 2014.

Les også: To nye nestledere i Tyrili

Ansettelsen var starten på etableringen av ny ledelse i Tyrili, en prosess som ble sluttført da Anders Dalsaune Jansen tok over ledelsen i 2018, mens Camilla Fjeld fortsatte som nestleder.

Jansen og Fjeld har siden de tok over ledelsen blant annet vært opptatt av å profesjonalisere organisasjonen og gjøre de ulike nøkkelrollene mindre personavhengige.

– Jeg forlater et Tyrili som jeg er veldig stolt av, og som jeg vet at flinke kolleger og pasienter vil bygge videre, sammen med en ny stiftelsesleder, sier Anders Dalsaune Jansen.

– Jeg ønsker pasienter og medarbeidere lykke til videre med det livsviktige arbeidet dere gjør, avslutter han.