Fra begynnelsen av 2018 tar Anders Dalsaune Jansen over som leder av Tyrilistiftelsen. Det har stiftelsens styre bestemt. Camilla Fjeld (43) fortsetter som nestleder i stiftelsen, mens nåværende leder Ulf Jansen går over i en annen rolle i Tyrili.

– Vi får et lederteam som utfyller hverandre svært godt, og er ekstremt takknemlige for at vi får beholde begge kandidatene i ledelsen. Sammen kommer de til å ta Tyrili inn i framtida, sier styreleder Sven Petter Omdal.

Anders Dalsaune Jansen er utdannet barnevernspedagog, og har i tillegg utdannelse innen oppsøkende sosialt ungdomsarbeid og organisasjon og ledelse. Han har jobbet i diverse stillinger i Tyrili og har også erfaring fra andre arbeidsgivere. Før han ble ansatt som nestleder i Tyrili i 2014 var han leder i Rosa Kompetanse, et undervisningstilbud utviklet av Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Han sitter i dag som nestleder i styret til Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon.

– Jeg er stolt av å være en del av Tyrilistiftelsen, og av det vi får til sammen. Hvis vi har med oss historien om Tyrili og har tro på at menneskelig fellesskap skaper endring, har vi en strålende fremtid foran oss. Det arbeidet gleder jeg meg til, sier Anders Dalsaune Jansen.

Historisk lederskifte
Det er første gang i Tyrilis snart 40-årige historie at stiftelsen får en annen leder enn grunnlegger Ulf Jansen. Prosessen rundt skiftet av ledelse startet da Tyrili høsten 2014 ansatte to nestledere, Camilla Fjeld og Anders Dalsaune Jansen, til å lede stiftelsen sammen med leder Ulf Jansen i en overgangsfase. I sommer tok Ulf Jansen beslutningen om at han ville tre tilbake som leder, og prosessen med å ansette en ny leder ble satt i gang. Styret valgte da ikke å lyse ut stillingen, men gå videre med de to nestlederne, som begge meldte interesse for jobben.

– Styret har vært i en enormt heldig posisjon, som har hatt to så godt kvalifiserte ledere å velge mellom. Når valget falt på Anders Dalsaune Jansen, skyldes det særlig hans erfaring med rusbehandling og hans interesse og engasjement for ruspolitikk, sier Omdal.

Tyrilistiftelsens påtroppende leder, Anders Dalsaune Jansen, på Tyrilitunet øst for Lillehammer.

Det er styret i Tyrilistiftelsen som har gjennomført ansettelsesprosessen, med forankring i Tyrilistiftelsens enhetsmøte, hvor ledere og nestledere fra alle enheter er representert. Styret består i tillegg til styreleder Sven Petter Omdal av Stig Grydeland, Tone Rambraut, Merete Turvoll og Gunnar Engen. I valget av ny leder har styret både vært opptatt av evnen til å mestre de administrative oppgavene rollen krever og av potensialet for å utvikle Tyrilistiftelsen videre i årene som kommer. Omdal sier det ikke var naturlig å se utenfor Tyrilistiftelsen når man skulle ansette en ny leder.

– Det som står i sentrum i Tyrili, er elevene (i Tyrili kalles pasientene for elever), fellesskapet, behandlingsformene våre og hvordan enhetene drives. I alt dette står Tyrili-kulturen sentralt. Det ville være feil å ansette en ekstern leder som ikke kjenner denne kulturen svært godt, sier styreleder Omdal.

 – Ryddig prosess uten føringer
Anders Dalsaune Jansen er sønn av Ulf Jansen og Randi Dalsaune, og har vokst opp på Tyrilitunet, hvor det som da het Tyrilikollektivet i sin tid ble grunnlagt. Omdal understreker at familiebakgrunnen ikke er grunnen til at han har fått lederstillingen.

– Etternavn og slektsbånd hverken kvalifiserer eller diskvalifiserer en for jobben som leder i Tyrili. Dette har vært en ryddig prosess helt fri for føringer fra nåværende ledelse, sier Omdal. 

Fra kollektiv til spesialisthelsetjeneste
Tyrilikollektivet ble grunnlagt i Mesnali øst for Lillehammer i 1980. Sammen med kona Randi, ett barn og fem andre idealister med helse- og sosialfaglig utdanning flyttet Ulf Jansen inn på Tyrilitunet og startet et av Norges første kollektiv for behandling av rusavhengige. Pasientene var ungdom under 18 år, som barnevernet hadde plassert der med bruk av tvang. Ansatte og elever bodde sammen i ett hus, et radikalt «levefelleskap» inspirert av de svenske Hassela-kollektivene. I dag er Tyrilistiftelsen en del av spesialisthelsetjenesten og en av Norges største aktører innen behandling av rusmiddelavhengighet. Den ideelle stiftelsen har i dag 200 årsverk og 168 avtaleplasser fordelt på 7 enheter i Trondheim, Folldal, Lillehammer, Oslo og Skien. De som skriver seg inn i Tyrili i dag, er alle over 18 år og gjør det frivillig.

Ulf Jansen vil fortsette å jobbe i Tyrili, selv om det fra nyåret ikke lenger vil være som leder.

– Jeg kommer til å ha en rådgivende rolle overfor Anders og Camilla i saker de trenger innspill fra meg i. De må finne ut av hvilke saker det vil være. I tillegg vil jeg jobbe med noen andre oppgaver i Tyrili, sier Jansen.

– Skiftet av ledelse i Tyrili har vært en prosess som har pågått lenge, og som kommer til å fortsette en god stund framover. Vi skal sikre at vi får med oss de gode rådene og den kunnskapen vi trenger på veien videre, sier Anders Dalsaune Jansen.