14.-16. mai fant den internasjonale familiekonferansen «It takes a village» sted i Oslo. Konferansens mål var å utforske hvordan man kan styrke og støtte familier hvor ett av familiemedlemmene har fysisk eller psykisk sykdom, eller rusavhengighet. 

Konferansens navn spiller på det afrikanske ordtaket om at det kreves en hel landsby for å oppfostre et barn. Et perspektiv som kanskje har trådt litt i bakgrunnen i vår del av verden, sammenlignet med tidligere tider, da man bodde mange sammen på liten plass og «nabokjerringa» fikk med seg det meste som skjedde?

– Individfokus, og fokus på den enkeltes ansvar, har nok bidratt til at vi har glemt å tenke i et bredere perspektiv. Det er en sterk forventning om at foreldre skal klare å ivareta sine barn. Dersom de strever med det, er det forbundet med skam. Vårt mål er at Tyrili skal bli en del av landsbyen for barna til våre elever, sier Sigrun Dalsaune Jansen.

Sigrun Dalsaune Jansen og Turid Wangensteen Fokus på stigma og skam
Sammen med Turid Wangensteen holdt hun foredraget «Supporting the child – together» for rundt 50 tilhørere fra ulike land. Jansen er enhetsleder ved Tyrili Arena på Tøyen i Oslo og barneansvarlig i stiftelsen. Wangensteen er forsker i Tyrili og holder på med sin doktorgrad om barn som pårørende ved Høgskolen i Innlandet.

– Vi fikk mange gode tilbakemeldinger, forteller Jansen.

Individfokus, og fokus på den enkeltes ansvar, har nok bidratt til at vi har glemt å tenke i et bredere perspektiv.

Noe av målet var å vise likheter mellom pasientgrupper som sliter med utfordringer knyttet til henholdsvis rus og psykisk helse. Jansen og Wangensteen fortalte blant annet om erfaringene fra foreldreseminar i Tyrili.

– Vi setter fokus på stigma og skam knyttet til foreldreskap og rus. På denne konferansen er det mye fremlegg av forskning. Vårt bidrag er praksisnært, og kan derfor inspirere andre til å utvikle egne grupper, sier Jansen.

Forskning viser at barn av rusavhengige foreldre strever med komplekse følelser som mange ønsker hjelp til å håndtere, men at samtaler med barn som pårørende dessverre finner sted i liten grad.

Les også: Samtalene som aldri fant sted

Barn som pårørende og ressurser
Deltagerne på konferansen kom fra ulike fagfelt i 27 forskjellige land. Jansen tror det er mye å ta med seg hjem.

– Det presenteres mange ulike og spennende prosjekter. Fokus på barn som pårørende, men også som ressurser, er et viktig tema. Og ikke minst hvordan man kan trekke familien inn som en ressurs i behandlingen.

I tillegg til presentasjonen sammen med Jansen, holdt Turid Wangensteen innlegget «Narrow gateways to the village» sammen med kolleger fra Høgskolen i Innlandet.

Konferansen ble arrangert av Voksne for barn, Barn av rusmisbrukere, Akershus Universitetssykehus, Kreftforeningen, og Barns beste – Nasjonalt kompetansesenter for barn som pårørende.

Illustrasjonsfoto øverst i saken: Unsplash/Adobe Stock