Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsansvarlig i Tyrili | Publisert 16. februar 2022

Tirsdag møttes Tyrili og Helse Sør-Øst RHF, for sammen å se på mulige løsninger på situasjonen Tyrili har havnet i etter bortfallet av 27 behandlingsplasser i Innlandet.

Les også: Tirsdag møtes Tyrili og Helse Sør-Øst

Dialogen med Helse Sør-Øst har foreløpig ikke ført til at noen løsning kan legges på bordet, men stiftelsesleder Anders Dalsaune Jansen i Tyrili opplevde tirsdagens møte som positivt og konstruktivt, med felles interesse hos begge parter for å løse situasjonen som har oppstått.

– Vi jobber sammen for å finne en løsning så raskt som mulig, sier Jansen.

Begge parter redegjorde i møtet for situasjonen, sett fra den enkeltes ståsted.

– Det jobbes nå videre med å undersøke hvilket handlingsrom som fins, innenfor de eksisterende avtaler og anskaffelsesregelverket, sier Jansen.

Stiftelseslederen sier Tyrili er opptatt av å holde både Tyrilis medarbeidere og omverdenen informert om hva som skjer i prosessen.

– Vi kommer tilbake med mer informasjon så fort noe konkret foreligger, understreker han.

Bakgrunnen for møtet med Helse Sør-Øst er Tyrilis ønske om å flytte 15 behandlingsplasser fra Frankmotunet i Folldal til Tyrilihaugen utenfor Lillehammer, etter styrevedtaket 19. januar om å avvikle driften ved Frankmotunet. 

Ledelsen og styret i Tyrili gikk inn for å avvikle driften ved Frankmotunet og samle plassene på Tyrilihaugen, som en løsning på den vanskelige situasjonen stiftelsen var havnet i, med tap av til sammen 27 behandlingsplasser i anbudskonkurransene til Velferdsetaten i Oslo og Helse Midt-Norge.

Les også: Driften avvikles ved Frankmotunet