Av Isa Dussauge, forsker i Tyrili FoU og prosjektansvarlig for prosjektet «En rusbehandling med rom for seksuell helse» | Foto: Anders Bisgaard | Publisert 13. november 2023

Nå er du velkommen til å melde deg på kurset «Seksuell helse i rusbehandling», som holdes våren 2024 på Tyrilitunet i Mesnali.

Kurset er utviklet av Tyrili med støtte fra Helsedirektoratet, og dette er en pilotversjon som skal evalueres og justeres – du får en unik mulighet til å påvirke kurset!

Innhold
Kurset vil formidle aktuell kunnskap, faglige erfaringer og pasienterfaringer, og metoder for å veilede pasientene i TSB døgn.

Kurset er organisert i tre samlinger som tar opp:

 • Samtalen om seksuell helse, og hvordan ha en inkluderende tilnærming til kjønn og seksualitet
 • Vanlige seksuelle minoritetserfaringer som en lenger avhengighet kan medføre (kjøp, salg og bytte av seksuelle tjenester; vold og overgrep; seksuelle traumer),
 • Seksualisert rusmiddelbruk, rusmidlers og medisiners effekter på seksualiteten, og seksuell helse etter rusbehandling.

Etter fullført kurs vil du kunne åpne og følge opp en samtale med pasienter om seksuell helse, og henvise videre til riktig instans ved behov.

Ved gjennomført kurs får du et kursbevis.

Kurset er praksisnært og vil gi deg praktisk kunnskap som du kan ta med deg rett tilbake til der du jobber. Du vil også bli kjent med fagmiljøer og ideelle organisasjoner på seksuell helse-feltet som kan være en ressurs for deg i fortsettelsen.

Praktisk informasjon

Sted: Kurset tilbys til en gruppe på cirka 30 deltakere og gjennomføres i sin helhet på Tyrilitunet i Mesnali.

Tid: Kurset gjennomføres med tre samlinger på tre dager (fra kl. 12 til kl. 13 med to overnattinger).

Datoer for samlingene:

 • Samling 1: 5.-7. februar
 • Samling 2: 15.-17. april
 • Samling 3: 10.-12. juni

Pris
Kurset er kostnadsfritt, og det inngår kost og losji på Tyrilitunet. Utgifter ut over dette, f.eks. reisekostnader, må arbeidsgiver dekke.

Påmelding
Du melder deg på her: https://response.questback.com/tyrilistiftelsen/kursseksuellhelserusbehandling

Påmeldingen er bindende. Ved kansellering etter 05.01.2024 av andre grunner enn sykdom vil vi fakturere arbeidsplassen din 3000 kr.

Påmeldingen er åpen mellom 13.11 og 04.12. Da vi venter større pågang enn antall plasser, vil du få beskjed om du har fått plass senest 15.12.23.

Arbeidsformer og forventet arbeidsinnsats
Det er et krav å delta på alle de tre kurssamlingene.

Kurset inneholder foredrag, ferdighetstrening, kollegaveiledning og refleksjonsøvelser.

Deltakerne vil få en refleksjonsoppgave å gjøre mellom samlingene (beregnet tidsbruk på den er cirka to timer), og forventes i tillegg å bruke opptil to timer på å forberede hver samling.

Kurset har hverken eksamen eller sluttoppgave – vi konsentrerer det meste av arbeidsinnsatsen under samlingene, og vil heller at deltakerne skal bruke tiden mellom samlingene på å utvikle sin praksis.

Læringsutbytte
Etter avsluttet kurs skal deltakerne kunne:

 • Åpne individuelle samtaler om seksuell helse med pasienter i rusbehandling.
 • Åpne og lede gruppesamtaler om seksuell helse med pasienter.
 • Bruke tilgjengelige metoder for å tematisere seksuell helse sammen med pasientene.
 • Følge opp pasienters behov på nøkkelområder innen seksuell helse med samtaler, og henvise til riktig instans ved behov.
 • Formidle til og utforske med pasienter og kollegaer:
  • hva seksuell helse er
  • hva som er vanlige erfaringer, utfordringer og behov i pasientgruppen
  • hva som er gode strategier for spesifikke utfordringer som pasienter i rusbehandling ofte har.
 • Bruke et inkluderende språk og en utforskende tilnærming til kjønn og seksualitet
 • Bruke selvrefleksive metoder for å identifisere egne holdninger og behov, hente inn relevant kunnskap og veiledning for å fortsette å bygge opp sin egen kompetanse og trygghet på seksuell helse. Bli bevisst egne privilegier og minoritetserfaringer.
 • Jobbe normkritisk med temaet kjønn og seksualitet: Analysere egen praksis og arbeidsplassens praksis med et kritisk blikk for normativitet, og finne mer inkluderende og utforskende strategier/tilnærminger der det trengs.
 • Jobbe sexpositivt med kjønn og seksualitet: Støtte pasienters evne til å styrke sin egen seksuelle helse og til å bruke seksualitet som en kilde til mening, glede og selvtillit i livet under og etter rusbehandlingsoppholdet.

Kursansvar og kontakt
Ved spørsmål, send en e-post til oss på seksuellhelse@tyrili.no .

Kursansvarlig er forsker Isa Dussauge, Tyrili FoU, tlf. 40853067.

Prosjektet «En rusbehandling med rom for seksuell helse»

 • Tyrili har mottatt 1,7 millioner kroner i tilskudd fra Helsedirektoratet for å gjennomføre prosjektet.
 • I høst kartlegger vi pasientenes behov for fokus på seksuell helse i rusbehandling, og hvilken kompetanse medarbeidere i TSB døgn har behov for.
 • Vi utvikler et kurs for helsepersonell som jobber i TSB døgn.
 • Kurset tilbys for første gang våren 2024.
 • Isa Dussauge er prosjektansvarlig og forsker i Tyrili Forskning og Utvikling.