Tekst og foto: Anders Bisgaard, kommunikasjonsleder i Tyrili | Publisert 13. desember 2023

I høst har vi i Tyrili gjennomført valg av medarbeiderrepresentanter til stiftelsens styre. Valget har foregått på internkommunikasjonsplattformen vår, Workplace, i to runder: Først kunne alle medarbeidere nominere seg selv eller kolleger til vervet, deretter kunne alle stemme på de sju nominerte kandidatene.

Lars Bremnes Ese fra Tyrili Stifinnerteam og Marianne Hegna fra Tyrili Inntak og rapportering var de to som fikk flest stemmer. Under tirsdagens styremøte på Kampen ble de konstituert, for en periode på to år.

Saken fortsetter under bildet.
Det nye styret: Lars Bremnes Ese, Marianne Hegna, Turid Wangensteen, Herlof Nilssen og styreleder Sven Petter Omdal.Det nye styret: Lars Bremnes Ese, Marianne Hegna, Turid Wangensteen, Herlof Nilssen og styreleder Sven Petter Omdal. Foto: Anders Bisgaard, Tyrili.

– Vi må komme oss mer ut
Alle de sju kandidatene som ble nominert, har presentert seg selv på Workplace. Lars understreker viktigheten av at vi alltid har pasienten i sentrum, når vi endrer og utvikler oss. Han er opptatt av Tyrilis samfunnsansvar, og mener vi må tørre å være tydelige utad om hva vi står for og tror på. I tillegg brenner han for mangfold, og er av den oppfatning at vi som stiftelse må jobbe enda hardere for å nå ut til grupper som tradisjonelt har vært underrepresentert i behandling.

– Det innebærer å utfordre oss selv, komme oss mer ut og spre kunnskap og informasjon der vi ikke har vært før, samt se på om vi må jobbe annerledes på en del områder for å inkludere bredere enn vi gjør nå, skriver Lars i presentasjonen sin, og understreker at mangfoldstankegangen også må reflekteres i rekrutteringen av nye medarbeidere.

Han starter i sitt verv i mai neste år, når Nina Haukelid er ferdig med sin periode.

Saken fortsetter under bildet.Fra tirsdagens styremøte på Kampen i Oslo.Fra tirsdagens styremøte på Kampen i Oslo. Foto: Anders Bisgaard, Tyrili.

– Vil være med å påvirke framtida i Tyrili
Marianne Hegna legger vekt på at vi må tenke nytt og framover og samtidig ha med oss historien vår og det som gjør at Tyrili er det vi er i dag.

Likeverdige pasientforløp, pårørendearbeid og god kommunikasjon både innad i Tyrili og med verden der ute, er perspektiver hun brenner for.

Marianne oppgir også at hun ønsker innsikt og økt kompetanse når det gjelder styrearbeid.

– Og jeg ønsker å være med å påvirke framtida i Tyrili, skriver hun.

Marianne starter i vervet nå, når perioden til Charlotte Wickstrøm Botngård utløper.

Saken fortsetter under bildet.Styret med nye og gamle medarbeiderrepresentanter, samt de som representerte stiftelsen på tirsdagens styremøte.Styret med nye og gamle medarbeiderrepresentanter, samt de som representerte stiftelsen på tirsdagens styremøte: Økonomileder Sondre Bolstad (t.v.), Lars Bremnes Ese, Marianne Hegna, Nina Haukelid, Turid Wangensteen, konstituert stiftelsesleder Camilla Fjeld, Herlof Nilssen, Charlotte Wickstrøm Botngård, administrasjonsleder Marius Eide Wrengbro, fagleder Hanne Lorimer Aamodt og styreleder Sven Petter Omdal. Foto: Anders Bisgaard, Tyrili.

Vararepresentanter fra Skien og Folldal
De to som fikk tredje og fjerde flest stemmer i valget, blir vara for hver sin medarbeiderrepresentant. Varamedlemmene ble også konstituert tirsdag:

  • Kari Grana fra Tyrilisenteret i Skien er vara for Marianne Hegna.

  • Bjørn Kenny Skomakerstuen fra Frankmotunet er vara for Lars Bremnes Ese.

Medarbeiderrepresentantene som har sittet de siste to årene, Nina Haukelid og Charlotte Wickstrøm Botngård, ble takket for sin innsats i styret.

Tyrilistiftelsens styre

  • Tyrili er en ideell stiftelse og er ifølge Stiftelsesloven pålagt å ha et styre bestående av minst tre representanter.
  • Vi har i dag et styre som i tillegg til styreleder Sven Petter Omdal består av Herlof Nilssen, Turid Wangensteen og to medarbeiderrepresentanter.
  • Medarbeiderrepresentantene velges for to år av gangen.
  • Periodene til de nåværende medarbeiderrepresentantene, Charlotte Wickstrøm Botngård og Nina Haukelid, utløper hhv. nå i desember og i mai neste år.
  • I høst har vi gjennomført valg av nye medarbeiderrepresentanter til styret. Alle medarbeidere i stiftelsen kunne nominere og stemme.
  • Marianne Hegna og Lars Bremnes Ese ble valgt. De begynner hhv. nå og i mai 2024.