Illustrasjonsfoto: Anders Bisgaard | Publisert 3. oktober 2023

En fremtidsstudie av rusbruk og rusbehandling, laget av Nasjonal kompetansetjeneste TSB og analyse- og rådgivningsselskapet inFuture, avdekket nylig et stort gap mellom fremtidens krav og dagens beredskap.

Spørsmålet er hva vi gjør for å ruste oss slik at vi kan møte fremtiden på best mulig måte?

Helsepersonellkommisjonen har pekt på at ressursknapphet vil være en av de store utfordringene i tiden fremover. Fremtidsstudien viser at rusfeltet ikke er noe unntak.

Camilla Fjeld– Pasienten trenger at vi jobber smartere, sier konstituert leder i Tyrili, Camilla Fjeld, i et intervju med Rus & Samfunn om hvordan fremtidens helsetrender slår inn på rusfeltet.

Du kan lese intervjuet med henne og andre TSB-ledere her:

– Institusjoner som ikke forbereder seg på utviklingen vil etter hvert få problemer

Camilla er opptatt av at vi må samarbeide bedre på tvers i helsetjenesten, og med kommunene, slik at vi får løst oppgavene våre til det beste for pasientene.

Hun er også opptatt av hvordan vi i Tyrili bruker brukerrådet vårt, forsknings- og utviklingsavdelingen vår og digitalisering, til å jobbe smartere slik at behandlerne får mer tid med pasientene.

– I Tyrili har vi tradisjon for å jobbe med utfordringer og se etter nye løsninger. Dette arbeidet vil vi fortsette, nå ved hjelp av fremtidsstudien, sier Camilla Fjeld.

Rus- og avhengighetsbehandling 2035 – en fremtidsstudie