Tekst: Anders Bisgaard, kommunikasjonsleder | Foto: Turid Wangensteen | Publisert: 18. oktober 2023 | Anslått lesetid: 3 minutter

Forskerne fra Tyrili forskning og utvikling, Høgskolen i Innlandet (HINN) og Nasjonal kompetansetjeneste ROP (NKROP) har intervjuet 24 pasienter i aldersgruppa 18–26 år i Tverrfaglig spesialisert behandling for ruslidelser (TSB).

Noen begynte med rusmidler fordi de opplevde omsorgssvikt, vold og mobbing.

Andre ble drevet av nysgjerrighet, men den gruppa forteller også om sårbarhet i livet.

Forskerne ønsker å finne ut når og hvordan rusbruken ble et problem, hvordan de kom inn i behandling, hva de har opplevd har vært til hjelp og hva som har vært til skade. De vil utforske hvilke ønsker, drømmer og håp disse unge menneskene har for framtida.

Dette er et kvalitativt forskningsprosjekt hvor recovery, systemteori, relasjoner og helheten i oppvekstforhold er viktige stikkord.

Vi gleder oss til å få ny innsikt når Turid Wangensteen og Isa Dussauge med kolleger etter hvert skal publisere vitenskapelige artikler med funn fra studien.

Vi kommer til å formidle funnene fra studien på vår hjemmeside og i våre kanaler i sosiale medier.De øvrige forskerne i prosjektet er Hanne Kilen Stuen (HINN) Anne Stine Bakmann (HINN) og Morten Brodahl (NKROP).

Bildet er hentet fra en samling forskningsprosjektet hadde på Tyrilitunet i august.