Av Isa Dussauge, forsker i Tyrili FoU og prosjektansvarlig for prosjektet «En rusbehandling med rom for seksuell helse» | Illustrasjonsfoto: Anucha/Adobe Stock | Publisert 3. oktober 2023

  • Hvilken kunnskap trenger pasienter i rusbehandling innen temaet seksuell helse? 
  • Og hva slags kompetanseheving trenger ansatte i TSB døgn for å tilby den kunnskapen som etterspørres? 

Det vil vi i Tyrili FoU prøve å finne svar på, gjennom to undersøkelser som vi sender ut i disse dager.

  • Ansatt-undersøkelsen går bredt ut til ulike døgninstitusjoner innen TSB
  • Pasientundersøkelsen sendes til pasienter i Tyrili

Kartleggingen er en del av prosjektet «En rusbehandling med rom for seksuell helse».

Prosjektet skal etter hvert tilby kursrekken «Seksuell helse i rusbehandling» til ansatte i TSB, med støtte fra Helsedirektoratet.

Det er Tyrili Forskning & Utvikling (FoU) som er ansvarlig for prosjektet og kartleggingene.

Begge undersøkelser er en nasjonal premiere, og de vil gi oss et solid grunnlag for å utvikle et kompetansehevingstilbud til ansatte i TSB som treffer rett på pasienters og ansattes behov.

Det er selvfølgelig frivillig å svare på spørreundersøkelsene. Vi registrerer ikke hvor respondentene har behandlingsopphold eller jobber. Hensikten er at alle skal kunne svare fritt og ærlig.

Hvis du som er pasient i Tyrili eller ansatt i TSB får spørreundersøkelsen, håper vi at du vil bidra med dine erfaringer og synspunkter! 

Prosjektet «En rusbehandling med rom for seksuell helse»

  • Tyrili har mottatt 1,7 millioner kroner i tilskudd fra Helsedirektoratet for å gjennomføre prosjektet
  • I høst kartlegger vi pasientenes behov for kunnskap om seksuell helse, gjennom en undersøkelse som sendes ut til pasienter i Tyrili
  • Vi kartlegger også hvilken kompetanse medarbeidere i TSB Døgn har behov for, gjennom en undersøkelse som sendes ut til ulike døgninstitusjoner innen TSB
  • Deretter vil vi utvikle en kursrekke for helsepersonell som jobber i TSB 
  • Kursrekken vil tilbys for første gang våren 2024
  • Isa Dussauge er prosjektansvarlig og forsker i Tyrili Forskning og Utvikling