En egen undersøkelse vi gjorde blant henvisere for en tid tilbake, viste at mange satt med et foreldet og feilaktig bilde av hva Tyrili er, står for og tilbyr. Overraskende mange så på Tyrili som et behandlingstilbud for unge, friske personer i forholdsvis god fysisk form, som er glade i trening og friluftsliv og ønsker behandling langt unna tettbygde strøk. Dette er ikke et bilde som er representativt for Tyrili i dag!

I tråd med myndighetenes føringer, ligger nesten alle behandlingsenhetene våre sentrumsnært. Tilbudet vårt er mangfoldig og favner et mangfold av personer, livsstiler og interesser. Det er tilrettelagt for brukere med spesielle fysiske eller psykiske behov, og er allsidig og romslig med tanke på kulturell, religiøs og seksuell identitet.

Budskapet vi ønsker å nå ut med, er at Tyrili er en organisasjon som har med seg røttene til stiftelsen, og som rommer et mangfold. Behandlingstilbudet er til for alle; kvinner og menn med ulik etnisk og kulturell bakgrunn, ulik seksuell orientering, ulik livsstil, identitet og interesser, som bruker medisiner eller ikke, etc. Alle er inkludert, samtidig som fellesskap, arbeid, relasjoner og meningsfulle aktiviteter fortsatt sees som veier til et bedre liv.