Du som leser dette, er en fagperson som enten sitter med ansvar for å henvise pasienter til rusbehandling, eller som samarbeider med Tyrili på andre måter.

Vi ønsker at fagfeltet skal ha god kjennskap til hva Tyrili er, tilbyr og står for. Denne portalen for fagpersoner skal være en kilde til kunnskap om dette.

I tillegg ønsker vi å dele den kunnskapen våre egne pasienter, fagpersoner og forskere sitter på.

 Målet er at de som henviser til oss, skal henvise de rette pasientene, på rette premisser.

Og at vi kan fortsette og videreutvikle den gode samtalen med fagfeltet, om alle de felles utfordringer vi står overfor.