Du som leser dette, er en betydningsfull person i pasientens liv. Dine erfaringer kan bidra til et bedre behandlingstilbud for et menneske du er glad i. Samarbeid kan fremme endring, redusere rusmiddelbruk og gjøre relasjonene bedre. Informasjonsutveksling bidrar til trygghet og forutsigbarhet, både for pasienten, deg og oss.

Vi vet at familie, venner og sosialt nettverk har ulike belastninger knyttet til det å være pårørende for en person med rusavhengighet. Vi kan tilby samtale, gi råd, og opprette kontakt mellom deg og aktuelle ressurser i din region. Tyrili har et veiledningsansvar, og du har rett til generell informasjon.

Vi vil gjerne at familie og nettverk skal delta på aktuelle arrangementer, dersom pasienten ønsker dette. Vi har to seminarer i året som er myntet på pårørende. Du kan søke arbeidsgiver om velferdspermisjon til disse, dersom du har behov for det. Kontakt gjerne den aktuelle Tyrili-enheten hvis du trenger bistand til dette.

Vi arrangerer også pårørendekaffe med jevne mellomrom. Dette er en anledning til å få lære mer om behandlingstilbudet og hverdagen i Tyrili, og til å få kontakt med andre i samme livssituasjon. Oppdaterte tidspunkter blir annonsert under «Aktiviteter» på denne siden.

Det er ofte mulighet for å besøke enheten, etter avtale og i samarbeid med pasienten. Ring enheten på forhånd og gjør en avtale. Telefonnumrene finner du under fanen «Våre steder» på forsiden.

Vi håper du vil oppleve samarbeidet med Tyrili som godt.

Kontakt oss gjerne, hvis det er noe vi kan hjelpe deg med, og bruk ressursene her på tyrili.no/pårørende!