Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsleder i Tyrili | Foto: Sara Johannessen/Privat | Publisert 15. mars 2024

– Etter en lang prosess har styret signert ansettelsesavtale med Jonas Finnby som ny leder for Tyrilistiftelsen, sier styreleder i Tyrili, Sven Petter Omdal. 

Etter at Anders Dalsaune Jansen sluttet som Tyrilis leder våren 2023, har stiftelsen hatt konstituert ledelse. Tyrili er en ideell stiftelse, og det er stiftelsens styre som ansetter ny leder. Styret brukte høsten på å forberede rekrutteringen av ny øverste leder i samarbeid med ISCO Group. Rett før jul ble stillingen utlyst, og da fristen for å søke utløp, 19. januar, kunne Omdal fortelle at det var 23 søkere på jobben og mange spennende kandidater.

Nå er det altså klart at styret har ansatt Jonas Finnby som ny leder. Finnby kommer fra stillingen som enhetsleder for enhet øst i Frelsesarmeen Barne- og familievern, hvor han er ansvarlig for åtte institusjoner. Før tiden i Frelsesarmeen har han jobbet i Oslo Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus (Ahus) som avdelingsleder og seksjonsleder innen rus og avhengighet.

– Med sin bakgrunn som sykepleier, erfaring fra rusfeltet og god ledererfaring mener styret å ha funnet en leder som sammen med dagens lederteam vil utvikle Tyrili videre, sier Omdal.

Nestleder i Tyrili, Camilla Fjeld, fortsetter som konstituert leder av stiftelsen frem til Jonas Finnby tiltrer formelt i august.

– Styret vil få takke alle som har gitt innspill til denne prosessen. Dette har vært verdifulle og innsiktsfulle kommentarer både til forventninger til ledelse og til de utfordringer som Tyrili står overfor. Innspillene ble anonymisert og bidro til å danne et grunnlag for utvelgelsen, sier styreleder Sven Petter Omdal.