Av Anders Bisgaard, kommunikasjonsleder i Tyrili | Publisert 2. februar 2023

Etter at forhenværende leder for stiftelsen sluttet våren 2023, har Tyrili hatt konstituert ledelse. Tyrili er en ideell stiftelse, og det er stiftelsens styre som ansetter ny leder. Styret brukte høsten på å forberede rekrutteringen av ny øverste leder i samarbeid med ISCO Group. Rett før jul ble stillingen utlyst.

– Utvilsomt en av rusfeltets mest spennende lederjobber, sa styreleder Sven Petter Omdal, og varslet at han og resten av Tyrilis styre så etter «en leder som tør å løfte blikket og se fremover og som samtidig har stor respekt for hvor Tyrili og rusfeltet kommer fra».

Les også: Tyrili søker daglig leder

19. januar gikk søknadsfristen ut, og nå kan Omdal fortelle at interessen har vært god: 23 personer har søkt stillingen.

– Vi er veldig fornøyd med responsen, og at vi nå har fått kontakt med mange spennende søkere, sier Omdal.

Han sier at søkerne kommer både utenfra og innenfra i Tyrili.

Omdal har tidligere sagt at målet er å ha en ny leder på plass i løpet av årets første kvartal, og den målsettingen ser fortsatt ut til å være innenfor rekkevidde.

– Nå starter styremedlemmene Turid Wangensteen, Herlof Nilssen og jeg i samarbeid med ISCO Group samtalene med de av søkerne som er mest aktuelle, og så fortsetter prosessen etter hvert med annengangsintervjuer og finalerunde hvor hele styret er involvert, forteller Omdal.

– Målet som vi håper å nå, er å ha ansatt en ny leder for Tyrili i løpet av mars, avslutter han.

Les også: Slutter som leder av Tyrili

Fakta: Tyrilistiftelsen

  • Tyrili er en ideell stiftelse, noe som betyr at alt overskudd investeres i fremtidig behandling.
  • Stiftelsen har rundt 330 medarbeidere og 200 pasientplasser, fordelt på våre 10 behandlingsenheter fra Trondheim i nord til Arendal i sør.
  • Vi har faste avtaler med Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest.

  • Tyrili har også ambulante tjenester, egen forsknings- og utviklingsavdeling, og tilbud til innsatte i fengsel gjennom Tyrili Stifinnerteam.

  • Behandlingen som tilbys er kunnskapsbasert og tar utgangspunkt i egen og andres forskning og erfaring
  • Tyrili ble grunnlagt høsten 1980, da sju voksne og seks ungdommer flyttet inn på Tyrilitunet i Mesnali øst for Lillehammer og dannet levefellesskapet som de kalte Tyrilikollektivet.