Brukerrådet har fire-fem møter i året hvor Tyrilis leder, kommunikasjonsleder og en forsker er med. Møtene avholdes i Tyrilis lokaler på Kampen i Oslo, med lunsj. Brukerrådet inviterer inn gjester fra Tyrili og drøfter ulike temaer de er opptatt av og ønsker å gi innspill på.

Du finner oversikt over medlemmene i brukerrådet nederst i saken. Kontaktinformasjon til brukerrådets leder finner du aller nederst hvis du leser saken på mobil, til høyre på siden hvis du leser den på datamaskin.

Så langt har temaene blant annet vært unge i rusbehandling, foreldre som ruser seg, barn som pårørende og pårørendearbeid generelt, Tyrilis tjenester i fengslene, Avrusningen, brukerundersøkelsen, og Tyrilis kommunikasjonsstrategi og hjemmeside.

– Vi har også snakket om temaer som seksuell helse og kosthold. Det er ekstra fint å se nærmere på den typen temaer, som vi burde snakke mer om, sier Anne.

Hun synes brukerrådet har fungert enda bedre enn hun hadde forventet.

– Jeg har lyst til å skryte av dette brukerrådet, for det er rett og slett veldig bra. Det er en kompetanserik gjeng med god bredde når det gjelder kjønn, alder, interesser og erfaring. Alle har mye å bidra med, det er en stabil gjeng hvor alle ønsker å gjøre Tyrili bedre, sier Anne Malerbakken , som har ledet Tyrilis brukerråd siden 2022.

Anne er født i 1981, kommer fra Oslo og er i tillegg til å være brukerrepresentant og forskningsassistent også skribent, foredragsholder og erfaringsformidler.

– Hvorfor takket du ja til å bli leder av Tyrilis brukerråd?

– Jeg ønsket å bidra, og trodde jeg hadde noe å bidra med. Dessuten liker jeg å ta en utfordring og syntes det var spennende. En del handlet også om at jeg ønsket å gi noe tilbake, sier Anne, som i likhet med flere andre i brukerrådet har erfaring med det å være pasient i Tyrili – riktignok for en del år tilbake.Hun er glad for at Tyrili på hvert møte stiller med stiftelsesleder, kommunikasjonsleder og en forsker.

Anne er tydelig når hun får spørsmål om hva som er brukerrådets funksjon, og hvorfor det er viktig.

– Brukerrådet skal forbedre tjenestene. Få organisasjonen eller stiftelsen til å lytte aktivt til pasientene, og fungere som en brobygger mellom pasientene, pårørende og tjenestene. Og forhåpentligvis være med på å heve kompetansen, hos den enkelte medarbeider og i Tyrilis system.

Dette er Tyrilis brukerråd:

Anne Malerbakken

Anne Malerbakken, leder av Tyrili brukerråd.Fra Oslo, født i 1981. Jobber på RusForsk ved Oslo universitetssykehus. Skribent, foredragsholder og erfaringsformidler. Leder Tyrilis brukerråd. Sitter også i brukerrådene til Kirkens bymisjon og A-senteret, Manifestsenteret og Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi, og satt tidligere i brukerrådet til Helse Sør-Øst. Behandlingserfaring fra Tyrili.


Ida Kristine Olsen

Ida Kristine Olsen, Tyrili brukerråd.Født i 1978. Flyttet nylig fra Søgne i Kristiansand til Oslo, hvor hun skal bo nærmeste 1–3 år. Elev i Tyrili på 1990-tallet. Var med på å etablere brukerorganisasjonen proLAR i 2007, og er nå fagansvarlig i organisasjonen som i dag heter proLAR Nett, i tillegg til å lede familiearbeidet der. Etablerte Prosjekt SMIL, et brukerdrevet tilbud til mødre i LAR og barna deres, i 2011. Satt i arbeidsgruppen for retningslinjer for gravide i LAR (2011), samt revideringen av denne (2019). Sitter i Helsedirektoratets bruker- og pårørendeutvalg for rus og psykisk helse.


Remi Johnsen

Remi Johnsen, Tyrili brukerråd.Født i 1976, i Oslo. Vokste opp i samme by og bor der fortsatt. Jobber på Fontenehuset Mortensrud.


Vigdis Løbach

Vigdis Løbach, Tyrili brukerråd.Født i 1965. Fra Sandefjord. Nasjonal pårørendekontakt i A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon. Opprinnelig lærer. Skriver bloggen «Mora di – en mammablogg om rus».


Aleksander Vattøy

Aleksander Vattøy, Tyrili brukerråd.Født i 1987. Har to barn og ett bonusbarn. Bor i Larvik. Gruppeleder i brukerorganisasjonen R.O.T (Recovery og tilfriskning). Styremedlem i den nystartede organisasjon Ung og Håpfull, som skal bygge bro mellom mindreårige som er involvert i rus og kriminalitet, deres foreldre og systemet. Har mange års brukererfaring.


Marino Jonassen

Marino Jonassen, Tyrili brukerråd.Født i 1983. Fra Oslo. Har bodd i Harstad de siste åtte årene. Er leder for Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) Nord. Har vært elev i Tyrili.


Tekst og foto: Anders Bisgaard, kommunikasjonsleder i Tyrili | Saken er en forkortet utgave av en artikkel publisert på tyrili.no 27. juni 2023