Tyrilistiftelsens styre, fotografert utenfor Tyrilis lokaler på Kampen i Oslo.Tyrilistiftelsens styre (fra mai 2024). Fra venstre: Lars Bremnes Ese (medarbeiderrepresentant), Marianne Hegna (medarbeiderrepresentant), Turid Wangensteen, Herlof Nilssen og Sven Petter Omdal (styreleder).

Tyrilistiftelsens styre består av:

Sven Petter Omdal
Leder av Tyrilis styre.

Marianne Hegna
Medlem av Tyrilis styre. Medarbeiderrepresentant.

Nina Haukelid
Medlem av Tyrilis styre (avtroppende, går ut av styret i mai 2024). Medarbeiderrepresentant.

Lars Bremnes Ese
Medlem av Tyrilis styre (påtroppende, går inn i styret i mai 2024). Medarbeiderrepresentant.

Herlof Nilssen
Medlem av Tyrilis styre.

Turid Wangensteen
Medlem av Tyrilis styre.