Vår visjon:

Tyrili – mulighetenes sted!

Våre viktigste verdier:

  • Fellesskap 
  • Likeverd 
  • Solidaritet
  • Respekt 
  • Åpenhet

Vårt menneskesyn:

«Det finnes ingen håpløse mennesker, bare situasjoner som virker håpløse.»

Tyrilistiftelsen har et humanistisk menneskesyn. For oss innebærer dette at:

  • Mennesker bærer i seg muligheten til endring
  • Mennesket er unikt
  • Mennesket er sosialt
  • Familien er grunnleggende for vår identitet
  • Mennesket påvirkes av materielle, økonomiske og kulturelle forhold i samfunnet