Illustrasjon: "Vår i Tyrili" av Trond Bredesen.

Kunnskapsbasert rusbehandling med pasienten i sentrum