Tyrili
Dette er TyriliBehandlingsstederInntakFoUKontaktTett PåForside
Kontaktinformasjon

Tyrili Oslo
Normannsgate 47
0655 Oslo

Tlf:         47474000
Faks:    47474001
E-post: tyrili@tyrili.no

Org.nr: 961025311

Tyrili Kampen er et behandlingsfellesskap for langtids døgnbehandling og barnevern.

Tyrili Kampen er et behandlingsfellesskap for langtids døgnbehandling.

Tyrili Kampen er delt i to arbeidslag. Innelaget tar seg av matlaging, renhold og innemiljø. Driftslaget har ansvar for vedlikehold, uteområder og bilparken.

Skolen gir tilbud om pedagogisk kartlegging, karriereveiledning og undervisning i tråd med den enkelte elevs utviklingsplan.

Tyrili Kampen kan by på et mangfold av fritidsaktiviteter i byen og i marka og på fjorden. Vi har avtale med Jordal Amfi om å låne ishockeybanen en dag i uka. I tillegg har vi har musikkterapi to faste dager i uka.

Fellesskapet på Tyrili Kampen har kun mannlige pasienter. Du kan lese mer om målgrupper og inntaksrutiner her.

Du kan lese mer om behandlingsinnholdet her.

Søk