Hvordan går jeg fram for å få plass i Tyrili?

  • Helseplass i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB):
    Ta kontakt med fastlegen din, eller en ruskonsulent ved det lokale NAV-kontoret, som kan sende henvisning om plass. LAR og Distriktspsykiatrisk senter (DPS) kan også henvise. Henvisningen sendes til DPS eller en annen vurderingsinstans under lokalt sykehus, for rettighetsvurdering. Hvis du får pasientrettigheter, sendes henvisningen til oss. Vi vurderer henvisningen og gir tilbakemelding på når vi kan tilby behandlingsplass. I mange tilfeller kan vi ikke tilby plass innenfor behandlingsfristen. Du må da velge om du vil stå på venteliste utover din frist, eller be om at søknaden sendes et behandlingssted som kan imøtekomme fristen.
  • Velferdsplass:
    Dette er et kommunalt tilbud til pasienter fra Oslo, ved Tyrilihaugen øst for Lillehammer. Plassen betales av bydelen, og søknaden må sendes i samarbeid med sosialtjenesten i den enkelte bydelen, NAV og pasienten. Søknaden sendes til Velferdsetaten i Oslo kommune for godkjenning. De sender så søknaden til Tyrili. Velferdsetaten har eget søknadskjema som skal fylles ut.