Hverdagen er ganske lik ved alle tyrilisentrene våre. Dagen starter med frokost og felles morgensamling, hvor dagen planlegges. Etter møtet vasker pasienter og medarbeidere huset sammen. 

Så møtes alle i sine respektive arbeidslag. Innelaget har ansvar for oppgaver inne i husene, blant annet innkjøp av mat og tilberedelse av måltider. Driftslaget, eller utelaget, har ansvar for vedlikehold og andre oppgaver utenfor bygningene. Oppgavene varierer fra enhet til enhet, med fleksibilitet innad på enhetene. Arbeidslagene er en viktig arena for endring og utvikling. De bidrar med struktur i hverdagen og er en trygg base mellom samtaler, grupper og andre avtaler.

Det settes også av tid til annet du har behov for: samtalegrupper, individuelle samtaler, læringsgrupper, undervisning, aktiviteter og turer. Karriereveiledning eller gjelds- og økonomirådgivning, ansvarsgruppemøter og møter om veien videre har også sin plass. Det samme har avtaler utenfor huset, hos tannlege, lege, fysioterapeut eller andre. 

Som pasient har du en individuell plan, en behandlingsplan og en ukeplan. Dette er verktøy som hjelper deg å planlegge tiden i behandling og sette deg mål. Hver enhet lager ukeplaner og dagsplaner. Der beskrives arbeidstider, avtaler, møter og behandlingsaktiviteter for hele enheten.

Alle pasienter, og medarbeidere som er på jobb, spiser lunsj og middag sammen. Hver fredag oppsummerer enheten uka som har gått. Da er det også helgesamling, hvor helga planlegges.

Aktiviteter er en viktig del av behandlingen, for at du skal få prøve deg på nye områder og oppleve mestring. Opplevelsene blir naturlige samtaleemner i møte med andre, og er fine erfaringer å trekke fram når du skal bygge et sosialt nettverk. Aktiviteter er også en måte å bli trygg på, i omgang med andre. De kan åpne for at du blir kjent med nye mennesker. Hvilke aktiviteter som tilbys, varierer fra enhet til enhet. Vi prøver å tilby et mangfold av aktiviteter, som kan passe for folk med ulik personlighet, bakgrunn og ønsker.

I Tyrili drar vi ofte på turer. Det kan være en fisketur en helg, en handletur eller et kafébesøk i byen, en tur på hesteryggen eller en skitur. Turer og reiser gir avkobling fra hverdagen og trening i nye og fremmede situasjoner utenfor fellesskapet. Turene skaper felles opplevelser og inviterer til samarbeid med andre pasienter, slik at tillitsbånd kan få utvikle seg.

Det er et mål at du skal trene på å mestre omgivelser utenfor Tyrili, mens du er hos oss. En viktig del av det, er å dra på treningsreiser hjem til familie, venner eller egen leilighet. Det er viktig å møte utfordringene uten å ha mange tyrilivenner rundt seg, for å se hva du mestrer og hva du må jobbe videre med. Treningsreisene blir jobbet grundig med i lagsmøter og på samlinger, og gir deg en god pekepinn på hvor dine største utfordringer ligger.