Kjære deg som skal begynne i rusbehandling, eller allerede har startet: Du har tatt et modig valg!

Valget er modig, samme om det er første gang du er i behandling, eller du har gått én eller flere runder før. Og du har tatt et viktig valg: å tro på at det er mulig å endre livet sitt, med hjelp fra andre. I Tyrili er vi endringsoptimister og tror at framtida alltid kan bli bedre.

De fleste pasienter i Tyrili starter behandlingen på et tyrilisenter, hvor du bor, lever og arbeider sammen med andre pasienter, og medarbeiderne i Tyrili. Fellesskapet er viktig, samtidig er det rom for å være seg selv og få behandlingen tilpasset sin livssituasjon. Det finnes i dag et tyrilisenter i Trondheim, Lillehammer, Oslo, Skien, Molde og Stavanger. I Østerdalen ligger Frankmotunet, som også er første stoppested for en del.

I Tyrili ser vi rusavhengighet som en sykdom – ikke som kreft eller lungebetennelse, men en sammensatt sykdom som har oppstått i et samspill mellom forhold i kroppen, i psyken og i omgivelsene. Det betyr at vi mener man kan bli bedre, eller til og med helt frisk. For mange vil det likevel være en kronisk sykdom, som man må leve med deler av, eller hele, livet. Alle som har en kronisk sykdom, vet at den har en tendens til å blusse opp igjen fra tid til annen. Det er det også en fare for når man er avhengig av rusmidler. Når livet blir utfordrende, kan det være lett å ty til gamle løsninger. Derfor er vi glade for å se at en del pasienter kommer til oss igjen og igjen, for å få påfyll som kan gjøre dem enda mer motstandsdyktige. 

Her på tyrili.no/pasient finner du mye informasjon som kan være nyttig for deg, og artikler om temaer mange er opptatt av mens de er i behandling. Vi håper du bruker siden, og ikke er redd for å spørre hvis det er noe du lurer på.

Velkommen til Tyrili!