Når du nærmer deg slutten av behandlingsoppholdet og trenger en gradvis overgang til en selvstendig tilværelse, kan det skje enten ved at du går inn i en ny fase ved et tyrilisenter, eller ved at du flytter til en Arena-enhet.

Du forbereder deg på en hverdag med arbeid, skole, aktiviteter og egen bolig. Vi tror at en gradvis overgang, hvor du kan øve deg på hverdagslivets utfordringer og gleder innenfor Tyrilis trygge rammer, gir større sjanse for å lykkes med livet etter behandling.

I denne fasen har du selv ansvar for hva du vil fylle dagene dine med. For noen kan overgangen fra et nært fellesskap til en hverdag hvor man er mer overlatt til seg selv, oppleves som krevende. 

Fokuset er rettet mot jobb, skole, meningsfulle aktiviteter i hverdagen og sosialt nettverk. Mange har begynt samarbeidet med IPS-teamet vårt om å skaffe seg jobb. Nå blir dette enda mer aktuelt. Skolegang blir også enda mer målrettet i denne fasen, for de som trenger og ønsker det. Hva trenger du for å nå målene dine, eller i hvert fall ta noen steg nærmere dem?

Det finnes fortsatt et fellesskap som støtter deg, og du mottar behandling og oppfølging på de områdene hvor du har behov for det. 

På Arena bor du i en treningsleilighet. Hver uke er det noen felles måltider, hvor du kan utveksle erfaringer med medarbeidere og de andre pasientene ved enheten. Arena-enheter finnes i dag i Oslo og Arendal.

Noen av de viktigste målene i denne fasen:

  • Jobbe med rammer og rutiner for hverdagen
  • Få skolegang og jobb
  • Gjenoppta eller bygge opp nytt sosialt nettverk
  • Ordne opp i familierelasjoner
  • Takle kjedsomhet og ensomhet
  • Personlig vekst – bli sterkere, tryggere
  • Finne andre løsninger på utfordringer enn å ruse seg
  • Venne seg til å være hjemme hos seg selv uten rus

Målet er at du skal kunne etablere deg i hjemkommunen din igjen.

Veien dit går du steg for steg, med god hjelp av oss og andre støttespillere.