Når du har fått tildelt en behandlingsplass i Tyrili, står du på venteliste for å komme inn på en enhet og starte i behandling. Ventetiden varierer, og er som regel på noen måneder. Det er verdt å merke seg at datoen du får for oppstart, kan framskyndes. Tyrili har løpende inntak. Du bør derfor være klar for å starte i behandling tidligere enn på det tidspunktet du først får oppgitt.

Oppdaterte gjennomsnittlige ventetider ved våre behandlingssteder (søk på "Tyrili") finner du hos Helse Norge.

Tida fra du har fått plass til du tas inn, begynner med at vi oppretter kontakt, ved at du har et møte med en av medarbeiderne i Tyrilis ambulante team. Møtet avholdes et sted det passer for deg, eller hos den som har henvist deg. Medarbeideren du møter, blir din kontaktperson mens du venter på inntak. Da får du mulighet til å spørre om det du lurer på, og du får informasjon om enheten du skal til og hva du kan forvente av oppholdet i Tyrili. Du kan også få råd om hvordan det er lurt å forberede seg i ventetida.

Tida før inntak er krevende for en del. Det er ikke så moro å måtte vente, når man har tatt et valg og det er her og nå man er motivert for å begynne behandlingen. Vi vil gjerne holde kontakt med deg i denne perioden, slik at vi kan hjelpe deg med det du har behov for. Nøl ikke med å slå på tråden eller sende en melding til kontaktpersonene din, hvis det er noe du tror vi kan hjelpe deg med.

Vi anbefaler at du i denne tida bruker kontaktpersonen din, tyrili.no/pasient og brosjyren, slik at du er godt forberedt og kan få best mulig utbytte av behandlingen.