Tyrili Arena Arendal ligger like ved Kittelsbukt, sentralt i Arendal.

Enheten tilbyr døgnbehandling for pasienter med behov for stor grad av individuell tilpasning. Noen nærmer seg slutten av sitt behandlingsløp, og trenger en gradvis overgang til en selvstendig tilværelse. Andre har, av ulike grunner, størst utbytte av en behandlingshverdag med mye selvstendighet.

Fokus på Arena er botrening, selvstendighet og ansvarsutvikling. Pasienter i slutten av behandlingsløpet fokuserer på jobb, skole, meningsfulle aktiviteter i hverdagen og sosialt nettverk.

Byen og sjøen er naturlige utviklingsarenaer i området, og enheten har en egen båt til rådighet for fisketurer og rekreasjon.