Tyrili Stifinnerteam jobber med innsatte med rusproblemer i tre fengsler: Oslo fengsel og Bredtveit fengsel i Oslo, og Eidsberg fengsel i Viken fylke.

Tilbudet er for innsatte som selv opplever at de har et problematisk forhold til rusmidler, og som ønsker å starte en endringsprosess under soning.

Strukturen på stifinneravdelingene har mange likhetstrekk med behandlingsfellesskapene i Tyrili, med samtalegrupper, individuelle samtaler, ansvarsgruppemøter og fritidsaktiviteter.

I Oslo fengsel og Eidsberg fengsel er de innsatte menn, i Bredtveit er de kvinner.

Spørsmål om henvisning eller inntak? Ta kontakt med Tyrili Inntak på telefon 47 47 40 00 (tastevalg 1) eller e-post: inntak@tyrili.no.