Tyrili Stifinnerteam jobber med innsatte med rusproblemer i tre fengsler: Oslo fengsel og Bredtveit fengsel i Oslo, og Eidsberg fengsel i Viken fylke.

Tilbudet er for innsatte som selv opplever at de har et problematisk forhold til rusmidler, og som ønsker å starte en endringsprosess under soning.

Strukturen på stifinneravdelingene har mange likhetstrekk med behandlingsfellesskapene i Tyrili, med samtalegrupper, individuelle samtaler, ansvarsgruppemøter og fritidsaktiviteter.

I Oslo fengsel og Eidsberg fengsel er de innsatte menn, i Bredtveit er de kvinner.

Har du spørsmål som gjelder henvisning eller inntak? Tyrili Inntak hjelper deg gjerne. Ta kontakt, enten på telefon 47 47 40 00 (tastetrykk 3), eller på e-post: inntak@tyrili.no.