Tyrilisenteret i Skien ligger på Klosterøya, i nærheten av Skien sentrum.

Enheten tilbyr døgnbehandling i fellesskap, for voksne med alvorlig rusmiddelavhengighet. En del av behandlingsplassene er reservert for unge.

Beliggenheten, i en relativt ny bydel i vekst og utvikling, er skjermet og fredelig, samtidig som det er kort vei til byens tilbud.

Skien og området rundt benyttes til utvikling og aktiviteter. Enhetens seilskute, «Ty», brukes til turer, og vedlikeholdes av et eget arbeidslag.

Spørsmål om henvisning eller inntak? Ta kontakt med Tyrili Inntak på telefon 47 47 40 00 (tastevalg 1) eller e-post: inntak@tyrili.no.