Tyrili Arena Oslo ligger på Tøyen, i østkantbydelen Gamle Oslo.

Enheten tilbyr døgnbehandling for pasienter med behov for stor grad av individuell tilpasning. Noen nærmer seg slutten av sitt behandlingsløp, og trenger en gradvis overgang til en selvstendig tilværelse. Andre har, av ulike grunner, størst utbytte av en behandlingshverdag med mye selvstendighet.

Fokus på Arena er botrening, selvstendighet og ansvarsutvikling. Pasienter i slutten av behandlingsløpet fokuserer på jobb, skole, meningsfulle aktiviteter i hverdagen og sosialt nettverk.

Storbyen er en naturlig utviklingsarena i denne fasen, men fjorden og marka er heller ikke langt unna. I nærområdet ligger også Botanisk hage, Tøyenparken, Tøyen Torg og Tyrilisenteret i Oslo.