Tyrilisenteret i Molde åpnet sommeren 2022 og ligger sentralt plassert i byen.

Enheten tilbyr døgnbehandling i fellesskap, for voksne og unge voksne med alvorlig rusmiddelavhengighet. 

Beliggenheten er sentrumsnær, med kort vei både til byens tilbud og ut i naturen.

Sjøen, marka og byen er naturlige arenaer for aktivitet og utvikling i behandlingshverdagen.