Etablert i 2018
12 pasientplasser
8 årsverk
Sentrumsnær beliggenhet