Etablert i 2004
22 pasientplasser
17 årsverk
Sentrumsnær beliggenhet