Etablert i 1991
25 pasientplasser
22 årsverk
Landlig beliggenhet