Etablert i 1992
3 fengsler
9 årsverk
Behandling i fengsel